Trump, Löfven och Tegnell personifierar faktaresistens – lögn, förbannad lögn och statistik (läs Trump, Löfven och Tegnell)!

Faktaresistens är ett gissel i allmänhet, men samhällsfarligt när den tillämpas av makthavare.

 

Media i Sverige är ständigt och jämt ‘på hugget’ när det gäller president Trumps faktaresistens, men ‘ser mellan fingarna’ när det gäller t ex statsminister Löfvens och statsepidemiolog Tegnells faktaresistens.

I en serie inlägg har fakta redovisats om Sveriges planering och genomförande av ‘coronastrategin’ till dags dato.

Några av dessa faktauppgifter är enligt följande:

1) Sveriges folkmängd är ca 1,3 promille av folkmängden i hela världen. Sveriges dödstal är ca 6 promille av totalt antal döda i världen och därmed ca 4,5 gånger högre per capita jämfört med resten av världen (HÄR).

2) Bara ELVA länder (exkl Andorra och San Marino) har högre dödstal per capita än Sverige i hela världen. Nästan ALLA, dvs 24 av EUs 28 medlemsländer (inkl UK), har lägre dödstal per capita. Drygt 180 länder i världen har lägre dödstal än Sverige. (HÄR)

3) Sverige har ÅTTA gånger fler döda (totalt) per capita jämfört med DAN, FIN och NOR. Över SJU månader i rad med HÖGRE dödstal per capita än grannländerna tillsammans ( HÄR och HÄR).

Löfven och Tegnell (även generaldirektör Carlson på FHM) har hävdat från början av pandemin och fortsätter hävda att Sveriges planering och genomförande av ‘coronastrategin’ varit RÄTT, trots att ALLA siffror visar TVÄRTOM.

Det finns tre sorters lögn, nämligen lögn, förbannad lögn och statistik (läs Trump, Löfven och Tegnell) som ALLA TRE (läs ånyo Trump, Löfven och Tegnell) återspeglar faktaresistens.

Trump, Löfven och Tegnell har det gemensamt att ALLA TRE påstår (trots FAKTA om motsatsen) att deras planering och genomförande av respektive lands ‘coronastrategier’ varit RÄTT, dvs INGEN självkritik och ödmjukhet överhuvudtaget.

FAKTARESISTENS kan ses som motsatsen till FAKTA.

Trump, Löfven och Tegnell kan därmed ses som FAKTARESISTENTA.

ALLA TRE förenas i ANTI-FAKTA, tyvärr!

 

 

%d bloggare gillar detta: