ALLT är INTE guld som glimmar: ‘Flockimmunitet’ vid 40-45%? En kvalificerad ‘gissning’ eller ‘killgissning’?

Siffror baserade på (teoretiska) modeller kan verka ‘exakta’ och pålitliga, men kan lika gärna vara ‘oexakta’ och opålitliga.

Framställs ibland nästan som ‘sanningar’, trots att stöd i verkligheten saknas.

ALLT är INTE guld som glimmar!

 

Påståenden om s k ‘flockimmunitet’ har framförts genom Folkhälsomyndigheten av bl a generaldirektör Carlson, statsepidemiolog Tegnell och före detta statsepidemiolog Giesecke ‘i parti och minut’, men alla deras självsäkra påståenden har ‘kommit på skam’ (mina kommentarer t ex HÄRHÄRHÄR och HÄR).

Deras påståenden var INTE ens ‘kvalificerade gissningar’, utan bara ‘killgissningar’.

 

Professor Tom Britton uttalade liknande påståenden om en bådande ‘flockimmunitet’ i maj (HÄR), sedan i juni (HÄR) och därefter i juli (HÄR), vilka ALLA visat sig vara FEL.

Även hans påståenden om snar ‘flockimmunitet’ visade sig INTE vara ‘kvalificerade gissningar’, men kanske INTE heller renodlade ‘killgissningar’.

 

Dilemmat med Brittons beräkningar om bådande ‘flockimmunitet’ i maj, juni och juli är att de INTE baserades på empiriska data (dvs ‘verkligheten’), utan hans matematiska (läs teoretiska) modeller utgår från ett antal antaganden om verkligheten (dvs INTE verkligheten i sig).

Teoretiska modeller behöver därför bekräftas med empiriska data.

ALLA påståenden hittills om en snar ‘flockimmunitet’ har varit FEL!

 

Britton påstod dessutom redan i våras att: ”…flockimmunitet kan uppnås redan vid 40 procent…”.  Ett påstående som han vidhåller fortfarande: ”När det gäller coronapandemin tror jag att vi kan uppnå flockimmunitet mycket tidigare än så, kanske redan vid 40-45 procent.” (matematisk modell HÄR).

Internationellt är 60-70% fortfarande det vedertagna uppskattningen på s k ‘flockimmunitet’ för COVID-19, vilket innebär att man bör förhålla sig skeptisk tills motsatsen kan bevisas. 

KOM IHÅG att Britton redan haft FEL om snar ‘flockimmunitet’ tre gånger, dvs INGEN ‘tredje gången gillt’.

Är 40-45% en ‘kvalificerad gissning‘ eller  ‘killgissning‘?

 

Det är svårt att avgöra idagsläget om Brittons beräkning på ‘flockimmunitet’ vid 40-45% är exakt och pålitlig, men så länge den matematiska (teoretiska) modellen INTE bekräftats i verkligheten har den ringa eller ingen relevans och substans för att beräkna ‘flockimmunitet’ mot COVID-19 i en befolkning.

En teoretisk modell kan vara exakt och pålitlig om den baseras på RÄTT antaganden om verkligheten.

Men om den baseras på FEL antaganden om verkligheten innebär därmed att den är ‘oexakt’ och opålitlig. 

 

Brittons tidigare matematiska modeller om en snar ‘flockimmunitet’ visade sig vara ‘oexakta’ och opålitliga’. Verkligheten (dvs empiriska data) har hittills bara bekräftat att ‘immuniteten’ är MYCKET lägre än vad som hans modeller beräknat och INTE i närheten av ‘flockimmunitet’ (t ex HÄRHÄRHÄR och HÄR).

Hittills har INGA dessa ‘kvalificerade gissningar’ om ‘flockimmunitet’ stämt med ‘verkligheten’.

Utan snarare tangerat gränslandet till att i bästa fall vara ‘kvalificerade killgissningar’.

Och i värsta fall ‘killgissningar’.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: