Covid-19: Hur stort är mörkettalet för ‘coronadöda’ i svensk statistik? Mörkertalet verkar mörkläggas!

Det existerar (i princip) ALLTID mörkertal.

 

Sverige är INTE ett undantag. även om statsepidemiolog Tegnell utan bevis antyder att Sveriges statistik över ‘coronadöda’ är avsevärt bättre än andra länders.

Sverige borde i så fall först ‘sopa rent framför egen dörr’.

 

FHM (och regeringen) verkar ointresserade, eller snarare ovilliga, att veta hur stort Sveriges mörkertal är när det gäller ‘coronadöda’. 

Sveriges mörkertal existerar inför öppen ridå, men media granskar INTE och ställa INGA kritiska frågor.

 

Bakom FHMs statistik över avlidna bekräftade fall (notera myndighetens ordval) tillåts ett mer eller mindre stort mörkertal existera med myndighetens (och regeringens) goda minne.

Hur många har egentligen avlidit ‘av’ COVID-19?

Hur många har också avlidit ‘med’ COVID-19 (som bidragande orsak)?

 

I den senare gruppen kan COVID-19 gjort att en persons hälsotillstånd försämrats och bidragit till att personen avlidit i förtid, men denna person ingår INTE i statistiken över ‘coronadöda’  eftersom hen ändå skulle avlida förr eller senare (INTE nödvändigtvis i närtid!) av det bakomliggande hälsotillståndet.

Men notera att Sveriges statistik över ‘coronadöda’ (s k avlidna bekräftade fallbygger på två HÄPNADSVÄCKANDE och TVEKSAMMA kriterier enligt följande:

Avlidna bekräftade fall – Dödsfallen i Folkhälsomyndighetens statistik är personer som har fått en (1) laboratoriebekräftad covid-19 diagnos (det vill säga, personer som provtagits för aktiv infektion och är PCR-positiva) och är rapporterade som avlidna i databasen SmiNet. Dödsfallen har antingen rapporterats avlidna av behandlande läkare eller har enligt folkbokföringen (2) avlidit inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos. I ett begränsat antal fall kan det vara känt av Smittskyddsenheten att dödsorsaken inte varit relaterat till covid-19 och då kan dödsfallet i vissa fall tas bort ur statistiken. 

Dessa två kriterier möjliggör ett mörkertal som kan vara betydande, men som INGEN (dvs FHM och regeringen) verkar vilja synliggöra, trots att det existerar:

1) Det innebär att personer som avlider ‘av’ Covid-19, men som inte har ‘laboratoriebekräftad COVID-19 diagnos’ INTE ingår i statistiken över ‘coronadöda’ (enligt definitionen  ‘avlidna bekräftade fall’).

Exempelvis, hur många äldre med ‘coronasymptom’ har avlidit på äldreboenden, i hemmet e dyl som INTE testats för COVID-19?

2) Det innebär också att personer som avlider ‘av’ COVID-19, men 31 dagar eller senare efter en COVID-19 diagnos INTE heller ingår i statistiken över ‘coronadöda’(enligt definitionen  ‘avlidna bekräftade fall’).

Exempelvis, hur många har avlidit efter 30 dagar, men bekräftats ‘med’ COVID-19?

3) Dessutom, personer som avlider ‘med’ COVID-19 (dvs förtidig död) ingår INTE heller i statistiken över ‘coronadöda’

Exempelvis, hur många har avlidit efter ‘med’ COVID-19 som orsakat en förtidig död?

Ovanstående kriterier innebär att ett mörkertal i antalet ‘coronadöda’ som INTE redovisas i statistiken. Bilden av att Sveriges statistik är exakt är därför INTE korrekt.

Kriterierna för ‘avlidna bekräftade fall’ verkar bygga på principen att vi alla skall dö förr eller senare, så trots att COVID-19 kan bidragit till att personer avlidit i förtid så ingår de INTE i statistiken över ‘coronadöda’.

Belgien är kanske enda landet i världen som registrerar avlidna med  ‘coronasymptom’ som ‘coronadöda’ utan krav på laboratoriebekräftad COVID-19 diagnos. Landet har i och med detta den högsta redovisade dödligheten med god marginal i Europa.

Sverige är ett av de länder som verkar sträva efter mörkertalet INTE redovisas, utan ‘trixas’ bort med ovan nämnda kriterier och ordval såsom över- och underdödlighet som INTE specifikt kan härledas till antalet ‘coronadöda’.

Det verkar finnas en ovilja att veta storleken på mörkertalet.

Det verkar också finns en vilja att mörkettalet mörkläggs.

Regeringen och FHM verkar dessutom vara i maskopi. 

Ligger i deras gemensamma intresse att försvara ‘coronastrategin’ som dödat människor istället för virus.

 

%d bloggare gillar detta: