INGEN naturlag skyddar Sverige mot ekonomisk och social härdsmälta – välfärd och trygghet på ett sluttande plan!

Svenska politiker och delar av allmänheten verkar tro att den ekonomiska och sociala välfärd samt trygghet som ‘byggdes upp’ under 1900-talet i Sverige har blivit en NATURLAG.

Men INGET varar för evigt.

Två brytpunkter kan skönjas.

 

Sverige har genomgått flera kriser på senare år, varav finanskrisen 2008 hanterades väl av dåvarande finansminister Borg.

Statsminister Reinfeldt lade däremot grunden under 2011 för den migrationskris som inträffade 2015. Statsminister Löfven och hans anhang av ministrar klarade  INTE av hantera denna kris utan ‘flydde’ verkligheten.

Historieböckerna kommer kanske återge denna tidsperiod kring 2015 som en brytpunkt i den framgångssaga som präglat Sverige och bilden av Sverige internationellt.

Ett ‘startskott’ för ekonomisk välfärd och trygghet på ett sluttande plan.

 

Statsminister Löfven har ånyo INTE klarat av att hantera coronakrisen 2020, utan frånsagt sig bäde det politiska ansvaret och ledarskapet till en myndighet. Denna kris har INTE i första hand påverkat den ekonomiska välfärden och tryggheten, men däremot urholkat den sociala välfärden och tryggheten.

Ett annat ‘startskott’, men för social välfärd och trygghet på ett sluttande plan.

 

Etik och moral har fått en ny innebörd där Sverige valde att utsätta människor för mänskligt lidande och offra oskyldiga människor för att rädda den ekonomiska välfärden och tryggheten.

Den ekonomiska välfärden och tryggheten befinner sig numera på ett sluttande plan för många människor i det svenska samhället. Den sociala välfärden och tryggheten verkar också ha hamnat på ett sluttande plan.

Att låtsas som att ingenting har hänt eller pågår med välfärden och tryggheten kommer knappast återskapa människors ekonomiska och sociala välfärd samt trygghet i det svenska samhället.

Migrationskrisen 2015 och coronakrisen 2020 kan ha förändrat spelplanen för dagens och kommande generationers ekonomiska och social välfärd samt trygghet.

INGEN naturlag skyddar Sverige från att ekonomisk och social härdsmälta kan ‘lura bakom hörnet’.

 

%d bloggare gillar detta: