FHM ‘svänger under galgen’ i tysthet: VUXNA som bor med smittade skall NU stanna hemma – ett paradigmskifte ‘smygs in’ i ‘coronastrategin’!

Ett paradigmskifte har verkar skett med Sveriges ‘coronastrategi’.

Från enbart symptomatiska till också (potentiellt) asymptomatiska smittbärare.

 

Det är dock bara ett ‘halvdant’ skifte, men Folkhälsomyndighetens senaste nya råd är ändå en helomvändning när det gäller att förhindra smittspridning i samhället. Omsvängningen har troligtvis skett på grund av ökat antal bekräftade fall under flera veckor i sträck.

Det kan finnas en oro hos FHM och Tegnell för att ånyo tappa kontrollen över händelseutvecklingen på samma vis som i våras som ledde till att Sverige utmålades som ett ‘skräckexempel’ och fortsätter vara ett av de värst drabbade länderna i världen till dags dato.

Paradigmskiftet kan verka obetydligt.

Men är under ytan ett stort steg mot hur andra länder eftersträvar kontroll över smittspridningen.

 

FHM med statsepidemiolog Tegnell i spetsen har tills nu ‘hårdnackat’ baserat ‘coronastrategins’ råd enbart riktade mot symptomatiska smittbärare (dvs MED symptom).

Helt plötsligt ‘kryper FHM till korset’  och ‘smyger’ in ett nytt råd att vuxna som bor med smittade personer ska stanna hemma trots att de saknar symptom. Det anknyter till att man kan vara smittbärare i flera dagar innan symptom visar sig, vilket är ett förfarande som är brukligt i många andra länder.

Smittspridning sker ofta på arbetsplatser (enligt FHM) som sedan sker i hemmen. Via sammanboende som smittas i hemmen kan smittspridningen ske till andra arbetsplatser och därefter till andra hem.

En smittspridningskedja som tillåtits av FHM, men först nu tas på allvar.

 

Givetvis sägs det inte ‘öppet’ att det är en ‘omvändelse under galgen’ från FHM och Tegnell, utan ‘bara’ en justering. Samtidigt skall noteras att barn fortsättningsvis INTE omfattas av detta nya råd.

Det senare innebär att barn skall gå till skolan även om föräldrar är smittade!

 

Det betyder alltså att FHM fortfarande inte vill förhindra onödig smittspridning (dvs hade kunnat förhindras), utan medvetet utsätter andra för risken att smittas. Medresenärer i kollektivtrafiken och medmänniskor i offentliga inomhusmiljörer utsätts därmed för onödig risk att smittas.

Dessutom, förskolelärare och andra lärare utsätts för onödig oro och risken att smittas, trots att det finns många lärare som tillhör en riskgrupp. Enligt tidigare skall ju inte munskydd heller användas, utan ‘oförsiktighetsprinicipen’ att ta det ‘osäkra före det säkra’ gäller fortfarande.

Lärarnas Riksförbund  är ‘tysta som i graven’ och åsidosätter därmed sina medlemmars väl och ve. Alla dessa intresseorganisationer som är medlöpare till myndigheter istället för att högljutt försvara arbetsvillkoren för sina medlemmar.

Oavsett, onödig smittspridning i befolkningen leder till onödiga risker. Smittspridning utsätter 70+ och riskgrupper för stora risker i mänskligt lidande och i värsta fall förtidig död.

Men för FHM och Tegnell är de bara siffror i statistiken!

Inte människor av ‘kött och blod’.

%d bloggare gillar detta: