VARFÖR och DÄRFÖR ‘gettofieras’ Sverige – ‘en bild säger mer än tusen ord’

Varför ‘gettofieras’ Sverige?

 

Sverige har numera många utanförskapsområden som delvis och mer eller mindre kan ses som ‘parallella’ till majoritetssamhället.

Dessa ‘parallellsamhällen’ kan vara präglade av alienering baserat på andra värderingar (attityder och normer) och traditioner (seder och bruk).

 

Diagrammet (eller bilden) nedan kan bidra till att förstå VARFÖR människor som kommer till Sverige från andra länder kan ha svårare eller lättare att vara delaktiga och känna delaktighet med majoritetssamhället.

Sverige befinner sig längst upp i det högra hörnet (RÖD PIL) , medan andra länder i världen antingen (eller både och) befinner sig längre åt vänster på den horisontella skalan eller längre ner på den vertikala skalan (eller både och).

Källa: World Value Survey (2020)

Diagrammet illustrerar således att Sverige INTE är landet ‘lagom’ eller ‘mellanmjölk’.

Tvärtom, Sverige kan vara ‘raka motsatsen’ jämfört med andra länder i världen.

Sverige kan dessutom vara ‘extremt’ i många avseenden.

 

Diagrammet består av två skalor:  ”Den ena skalan (x-axeln i diagrammet) mäter synen på livet i en rangordning från ren överlevnad till livskvalitet, tillit och självförverkligande. Ju högre värde på skalan, desto viktigare är individens frihet. Den andra skalan (y-axeln i diagrammet) mäter traditionella värderingar där religiösa föreställningar och respekt för auktoriteter har låga värden, och sekulära, rationella, hamnar högre upp på skalan.”

Majoritetssamhället i Sverige utmärker sig således i olika grad till andra länder i världen genom:

  • fokus på individuell frihet bestående av livskvalitet, tillit och självförverkligande.
  • sekulärt (dvs icke-religiöst) med fokus på det rationella.

Individen prioriteras framför gruppen.

Religion är en privat angelägenhet.   

 

Betänk om DU kommer från ett land i världen som i mångt och mycket kan vara ‘raka motsatsen’ (dvs längst ner i det vänsta hörnet i diagrammet):

  • fokus på överlevnad
  • traditionella värderingar baserade på på religiösa dogmer och klantänkande

Gruppen prioriteras framför individen.

Religion är en samhällelig angelägenhet.   

 

Diagrammet åskådliggör kulturella och religiösa skillnader mellan länder som DÄRFÖR kan bidra till att åskådliggöra VARFÖR Sverige ‘gettofieras’.

Människan dras ofta till likasinnade med liknande värderingar (attityder och normer) och traditioner (seder och bruk).

DÄRFÖR ‘gettofieras’ Sverige!

 

 

 

Ett svar till “VARFÖR och DÄRFÖR ‘gettofieras’ Sverige – ‘en bild säger mer än tusen ord’”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: