FAKTAUPPDATERING: Smittspridningen skenar – panik kan skönjas hos regeringen och ansvariga myndigheter med felriktade och otillräckliga åtgärder

– 1 på 100 testade var positiva för sju veckor sedan (V37), dvs 1,2x.

– 1 på 67 testade var positiva för sex veckor sedan V38), dvs 1,4x.

– 1 på 44 testade var positiva för fem veckor sedan (V39), dvs 2,4x.

– 1 på 35 testade var positiva för fyra veckor sedan (V40), dvs 3,0x.

– 1 på 32 testade var positiva för tre veckor sedan (V41), dvs 3,5x.

– 1 på 25 testade var positiva för två veckor sedan (V42), dvs 4,7x.

– 1 på 18 testade var positiva förra veckan (V43), dvs 7.5x.

Den innevarande veckan (V44 – dvs 26/10-1/11) fortsätter antalet och andelen positiva att öka kraftigt – troligtvis 1 på 10-15 i riket.

KOM IHÅG att smittotalet kan vara MYCKET HÖGRE lokalt, dvs risken att smittas kan vara MYCKET HÖG.

Fortsätt läsa FAKTAUPPDATERING: Smittspridningen skenar – panik kan skönjas hos regeringen och ansvariga myndigheter med felriktade och otillräckliga åtgärder

Regering och myndigheter: SKÄRP ER och SLUTA GNÄLL på folket – INTE folkets fel, utan ERT!

Gnäll. gnäll och mer gnäll (HÄR och HÄR).

 

Regering och myndigheter ‘gnäller’ om att folk inte håller fysiska avstånd.

Regering och myndigheter ‘gnäller’ om t ex fester, nattklubbar, tävlingar, matcher och andra evenemang.

Regering och myndigheter ‘gnäller’ också om att folk inte skall besöka t ex butiker och köpcentrum.

Fler ‘gnälliga’ allmänna råd har kommit de senaste dagarna (HÄR), men fortfarande ingenting om att använda mun- och andningsskydd.

Regeringen och myndigheter reagerar och agerar INTE tillräckligt. Samma visa varje gång – det är inte läge ännu och avvaktar tills det är försent.

Fortsätt läsa Regering och myndigheter: SKÄRP ER och SLUTA GNÄLL på folket – INTE folkets fel, utan ERT!

Tegnell (alias Bagdad-Bob) döljer fakta – döda redovisas INTE och INGA orsaker anges varför döda tas bort – etiskt och moraliskt haveri!

På presskonferensen den 27/10 ägnade sig statsepidemiolog Tegnell ånyo åt att dölja fakta kring Sveriges dödsstatistik över Covid-19.

Media ställde INTE en enda kritisk fråga till honom denna gång heller. Förra gången det begav sig var den 6/10 på exakt samma vis och media ställde INGA kritiska frågor.

INGEN granskning överhuvudtaget av media.

 

Fortsätt läsa Tegnell (alias Bagdad-Bob) döljer fakta – döda redovisas INTE och INGA orsaker anges varför döda tas bort – etiskt och moraliskt haveri!

FHM har ‘målat in sig i ett hörn’: mun- och andningsskydd rekommenderas INTE ALLS trots snabb ökning av smittspridning – ett samhällsfarligt tabu!

Det är chockerande och oroande att mun- och andningsskydd fortfarande INTE rekommenderas av FHM trots den snabba ökningstakten i spridningen av Covid-19 i t ex Skåne (HÄR). Det rekommenderades INTE i Uppsala och kommer sannolikt INTE att rekommenderas i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg som också har snabba ökningar (HÄR). Regeringen och FHM fortsätter istället att ‘sila mygg och svälja kameler’.

FHM har målat in sig i ett hörn – ‘högmod går före fall’.

INTE ett ord om mun- eller andningsskydd – det är ‘tabubelagt’.

 

Fortsätt läsa FHM har ‘målat in sig i ett hörn’: mun- och andningsskydd rekommenderas INTE ALLS trots snabb ökning av smittspridning – ett samhällsfarligt tabu!

För första gången på nästan 8 månader motsvarar Sveriges dödstal Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS – kanske en tillfällighet eller ett trendbrott

Föregående vecka 43 (dvs 19-25/10) var Sveriges antal döda i Covid-19 för första gången på samma nivå som Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS (se även utvecklingen över tid från vecka 11 till vecka 43 i diagram 1 och 2 nedan).

Finland och Norge har dock fortfarande mycket lägre dödstal, men Danmark ‘sticker ut’ med fler döda jämfört med Sverige den senaste veckan.

Fortsätt läsa För första gången på nästan 8 månader motsvarar Sveriges dödstal Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS – kanske en tillfällighet eller ett trendbrott

Löfven och Tegnell ‘med näsan i vädret’: Kinas strategi förhindrar smittspridning, sjuklighet och död medan Sveriges är tvärtom!

Kina utmålas ofta som ‘värsting’ i väst, medan väst är ‘bäst i test’.

Kanske har väst fått det ‘om bakfoten’.

 

Kinas officiella siffror (HÄR) för antal bekräftade fall och döda i Covid-19 är kanske INTE alls så FELAKTIGA, vilket ofta och gärna hävdas i västvärlden.

Västvärlden med Europa, Nord- och Sydamerika (HÄR) i spetsen har överlag drabbats mycket hårdare än länderna i öster (Asien) och söder (Afrika och Australien).

Västvärlden toppar ‘värstingligan’ för Covid-19.

 

Fortsätt läsa Löfven och Tegnell ‘med näsan i vädret’: Kinas strategi förhindrar smittspridning, sjuklighet och död medan Sveriges är tvärtom!

HISTORIEN UPPREPAR SIG: Regeringen Löfven i baksätet med ‘körkortslösa’ myndigheter i förarsätet utan ‘trafikvett’ som kör ‘i diket’!

Historien upprepar sig, tyvärr.

 

Under migrationskrisen 2015 satt regeringen Löfven i baksätet och lät Migrationsverket sitta i förarsätet.

Under coronapandemin (eller snarare coronakrisen) 2020 sitter regeringen Löfven ånyo i baksätet, men låter denna gång Folkhälsomyndigheten  sitta i förarsätet.

Regeringen Löfven satt INTE i framsätet 2015 och sitter fortfarande INTE i framsätet 2020.

Varför?

 

Fortsätt läsa HISTORIEN UPPREPAR SIG: Regeringen Löfven i baksätet med ‘körkortslösa’ myndigheter i förarsätet utan ‘trafikvett’ som kör ‘i diket’!

Regering och FHM – REAKTIVA istället för PROAKTIVA trots att antal och andel bekräftade ‘coronafall’ fortsätter öka kraftigt 7e veckan i rad!

Den senaste veckan fortsätter både antalet och andelen av bekräftade ‘coronafall’ i Sverige att öka (se faktadiagram 1, 2 och 3 nedan).

– 1 på 100 testade var positiva för sex veckor sedan V37).

– 1 på 67 testade var positiva för fem veckor sedan V38).

– 1 på 44 testade var positiva för fyra veckor sedan (V39).

– 1 på 35 testade var positiva för tre veckor sedan (V40)

– 1 på 32 testade var positiva två veckor sedan (V41)

– 1 på 25 testade var positiva förra veckan (V42)

Kom ihåg att smittotalet kan vara MYCKET HÖGRE lokalt, dvs risken att smittas kan vara MYCKET HÖG.

 

Fortsätt läsa Regering och FHM – REAKTIVA istället för PROAKTIVA trots att antal och andel bekräftade ‘coronafall’ fortsätter öka kraftigt 7e veckan i rad!

UPP- OCH NERVÄNDA VÄRLDEN: Restriktioner för 70+ tas bort trots att smittspridningen ökar kraftigt – regeringen och FHM ‘silar mygg och sväljer kameler’!

I tidigare inlägg (t ex HÄR och HÄR) i somras har påpekats det absurda att 70+ och andra riskgrupper påtvingats kraftiga restriktioner i vardagslivet, medan ALLA andra kunnat ‘köra på’ mestadels som vanligt.

En ohållbar strategi.

Trots regeringens och FHMs ständiga tjat om att åtgärder måste vara hållbara, så har de först nu insett det ohållbara att bara en del av befolkningen tvingats till kraftiga restriktioner i vardagen (HÄR). De har inte vågat ‘dra åt tumskruvarna’ för alla, för att förhindra smittspridning, sjuklighet och död, utan ägnat sig åt populism.

Strategin bygger INTE på en bärande idé för allas bästa.

Det är dessutom märkligt att restriktioner tas bort JUST NU när smittspridningen i samhället ökar kraftigt vecka för vecka, istället för i somras när smittspridningen var mycket lägre.

Upp- och nervända världen.

Fortsätt läsa UPP- OCH NERVÄNDA VÄRLDEN: Restriktioner för 70+ tas bort trots att smittspridningen ökar kraftigt – regeringen och FHM ‘silar mygg och sväljer kameler’!

Fortsättning på VARFÖR och DÄRFÖR ‘gettofieras’ Sverige – enligt devisen ‘lika barn leka bäst’

I ett tidigare inlägg (HÄR) beskrevs VARFÖR och DÄRFÖR Sverige gettofieras med utgångspunkt från kulturella och religiösa olikheter mellan människor från olika delar av världen. Här beskrivs samma VARFÖR och DÄRFÖR med utgångspunkt från ett annat perspektiv.

VARFÖR ‘gettofieras’ Sverige?

Sverige är i mångt och mycket det udda landet i världen.

 

Sverige har uppfattats som positivt annorlunda under andra hälften av 1900-talet, men under 2000-talet fått erfara en betydande förskjutning mot en negativ omvärldsbild av Sverige.

En utgångspunkt för att förstå och förklara VARFÖR och DÄRFÖR Sverige ‘gettofieras’ är rådande kulturella värderingar jämfört med världen.

Fortsätt läsa Fortsättning på VARFÖR och DÄRFÖR ‘gettofieras’ Sverige – enligt devisen ‘lika barn leka bäst’