SVTs rubriksättning är knappast opartisk och saklig – ‘andas’ ANTI-Trump och PRO-Biden

SVT verkar INTE klara av att förhålla sig neutralt i rubriksättningen av nyheter som handlar om president Trump (notera att bild nedan INTE redigerats).

Exempel 1 (mobilversion): ”Statsvetaren: Trump kan försöka stjäla valet.”  – hela intervjun baseras på ‘ren och skär’ spekulation som tillåts fortgå utan att ‘höja ett varningens finger’ till tittarna.

Exempel 2 (mobilversion): ”Därför intervjuas Trumps expert om valsäkerhet i Agenda.” Varför förklarar och tydliggör SVT valet av denna intervjuperson (dvs Hans von Spakovsky) i rubriksättningen, men INTE den andra intervjupersonen  (dvs Jeffrey Davis)?

Båda intervjupersonerna framstår tveklöst som partiska och föga neutrala.

 

Fortsätt läsa SVTs rubriksättning är knappast opartisk och saklig – ‘andas’ ANTI-Trump och PRO-Biden

HÖR OCH HÄPNA: Sveriges ‘coronastrategi’ kan ha orsakat över 5.000 döda i onödan – kunde varit 750 istället för 6.000!

Det är INGEN tvekan om att Sverige INTE gjorde sin hemläxa ordentligt när det gäller planering och genomförande av strategin för pandemiarbetet.

Få verkar inse hur många liv som kunnat räddas med en annan planering och genomförande av Sveriges s k ‘coronastrategi’.

 

Trots nästan 6.000 ‘coronadöda’  (dvs 5.865 – 20/9) och cirka 8 gånger fler döda per capita jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans är planeringen och genomförandet av coronastrategin fortfarande RÄTT enligt både regeringen Löfven och Folkhälsomyndigheten (FHM).

Om Sveriges planering och genomförande av ‘coronastrategin’ lyckats lika väl som grannländerna tillsammans (dvs DAN, FIN och NOR) hade enbart 750 (dvs 5865/8) personer avlidit.

 

Fortsätt läsa HÖR OCH HÄPNA: Sveriges ‘coronastrategi’ kan ha orsakat över 5.000 döda i onödan – kunde varit 750 istället för 6.000!

Antirasister och vissa rasister får vara rasister, men INTE andra rasister – VARFÖR tillämpas INTE ‘lika inför lagen’ och ‘allas lika värdighet’?

Varför tillåts antirasister och vissa rasister vara rasister i det svenska samhället, när samtidigt andra rasister INTE tillåts vara rasister?

Varför tillåts denna ‘olikhet inför lagen’ i det svenska samhället, istället för ‘likhet inför lagen’?

Fortsätt läsa Antirasister och vissa rasister får vara rasister, men INTE andra rasister – VARFÖR tillämpas INTE ‘lika inför lagen’ och ‘allas lika värdighet’?

Tegnells (bort)förklaringar och dimridåer verkar ‘andas’ psykopatiska och narcissistiska drag à la Trump – TYST om eget ansvar och egna fel!

Statsepidemiolog Tegnell verkar fullkomligt empatilös och dessutom fullständigt ovillig att ta något som helst ansvar och erkänna egna fel som lett till Sveriges mycket högre dödstal jämfört med Danmark, Finland och Norge. Han är de facto statsepidemiolog.

Tegnell verkar ALDRIG kunna erkänna egna fel och eget ansvar à la Trump.

Det verkar ALLTID vara någon annans fel och ansvar.

 

Fortsätt läsa Tegnells (bort)förklaringar och dimridåer verkar ‘andas’ psykopatiska och narcissistiska drag à la Trump – TYST om eget ansvar och egna fel!

Sveriges ‘coronadöd’ motsvarar hittills 16 döda per dag på årsbasis, dvs 0,7 dödsfall per timme under ett helt år!

Flertalet har vant sig vid att höra att nästan 6.000 personer avlidit av Covid-19 i Sverige (dvs 5.860 den 16/9) , men hur många är 6.000 personer egentligen?

Två illustrerande beräkningar för att ‘få grepp om’ denna abstrakta ‘dödssiffra’:

16 döda per dag under ett helt år.

0,7 döda per timme under ett helt år.

 

Fortsätt läsa Sveriges ‘coronadöd’ motsvarar hittills 16 döda per dag på årsbasis, dvs 0,7 dödsfall per timme under ett helt år!

Regeringen och FHM bryter mot FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN i coronastrategin och svensk journalistik ställer INGA kritiska frågor – ‘Stasimedia’?

Coronapandemin har nu pågått över ett halvt år och fortfarande har svensk journalistik INTE ställt kritiska frågor (INTE en enda!) till regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) om VARFÖR de bryter mot ‘försiktighetsprincipen’ när det gäller strategin för pandemiarbetet.

Denna princip innebär:

“…modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats angående riskens existens eller storleksordning. Grundtanken är att kunskapsbristen inte får användas som skäl för att uppskjuta eller underlåta kostnadseffektiva skyddsåtgärder…”.

Försiktighetsprincipen har varit en svensk ‘paradgren’.

Under coronapandemin påminner den om en ‘skurkstats’ tillämpning.

 

Fortsätt läsa Regeringen och FHM bryter mot FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN i coronastrategin och svensk journalistik ställer INGA kritiska frågor – ‘Stasimedia’?

VECKOUPPDATERING: 3x fler ‘coronadöda’ i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS – fortfarande fler tyvärr!

Föregående vecka 37 – 7-13/9 var Sveriges antal döda i Covid-19 fortfarande HÖGRE (dvs 27e veckan i rad) jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans, men enbart 3 gånger fler döda per capita.

Så här ser Sveriges HÖGRE dödstal ut den senaste veckan i jämförelse med respektive grannland är enligt följande:

– Danmark: 1,6x

– Finland: 5,9x

– Norge: 5,8x

Fortsätt läsa VECKOUPPDATERING: 3x fler ‘coronadöda’ i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS – fortfarande fler tyvärr!

Tegnell försöker förringa sin egen roll och ansvar: ”Strategin inte orsak till dödstalet” – En ryggradslös ynkrygg!

Tegnell struntade i strategins mål och körde ‘eget dödsrace’ i genomförandet!

 

Den svenska strategin för pandemiarbetet har visat sig vara en ‘skrivbordsprodukt’ där genomförandet avviker från målen med strategin (HÄR).  Flera faktorer kan ha lett fram till att strategin misslyckades (t ex HÄR), medan Danmarks, Finlands och Norges strategier lyckades bättre (t ex HÄR).

Statsepidemiolog Tegnell verkar INTE förstå att en strategi INTE är RÄTT eller FEL i sig, utan genomförandet avgör om den blir RÄTT eller FEL.

Tegnell försöker bortförklara FEL i genomförandet av strategin.

 

Fortsätt läsa Tegnell försöker förringa sin egen roll och ansvar: ”Strategin inte orsak till dödstalet” – En ryggradslös ynkrygg!

Sveriges ‘coronadöd’ motsvarar 11 x ‘Tsunamin’, 12 x ‘Estonia’, 26 x ‘trafikdöden’ och 53 x ‘dödligt våld’ – En katastrof är en katastrof, allt annat är ‘humbug’!

Sveriges strategi för pandemiarbetet har varit en katastrof – en nationell tragedi vars omfattning saknar motstycke och ‘går under radarn’.

En katastrof är en katastrof, allt annat är ‘humbug’!

 

Fortsätt läsa Sveriges ‘coronadöd’ motsvarar 11 x ‘Tsunamin’, 12 x ‘Estonia’, 26 x ‘trafikdöden’ och 53 x ‘dödligt våld’ – En katastrof är en katastrof, allt annat är ‘humbug’!

Partiledare som ändrar sig ‘under galgen’ är ‘kappvändarparasiter’ – Nu pratar ‘dom’ om klankriminalitet, men INTE före en vecka sedan!

En intervju med Mats Löfving (chef för polisens nationella operativa avdelning, NOA) fick flera partiledare att ‘vända kappan efter vinden’.

Förutom samma gäng av partiledare (INTE svårt att gissa vem eller vilka) som ALLTID ‘förnekar’ verkligheten och dessutom ALLTID ‘bejakar’  denna förnekelse oavsett fakta. 

En intervju räcker alltså för att flera av partiledarna skall våga prata om verkligheten. 

 

Bara för att Löfving berättade att det finns 40 klaner med ursprung utomlands som ägnar sig åt allvarlig kriminalitet i Sverige, vilket också bekräftas av rikspolischefen Thornberggick ‘proppen ur’ på partiledare som styr landet just nu eller säger sig vilja styra landet i framtiden.

Ska man skratta eller gråta?

 

Fortsätt läsa Partiledare som ändrar sig ‘under galgen’ är ‘kappvändarparasiter’ – Nu pratar ‘dom’ om klankriminalitet, men INTE före en vecka sedan!