COVID-19: Tragisk milstolpe uppnådd – 1 miljon döda i världen och Sverige har 4,5 gånger fler döda per capita än resten av världen!

EN MILJON DÖDA i Covid-19 globalt (dvs bekräftade fall). Mörkertalet är sannolikt stort. Sveriges andel av det globala antalet döda är enligt följande:

Sveriges folkmängd är ca 1,3 promille av folkmängden i hela världen.

Sveriges dödstal är ca 6 promille av totalt antal döda i världen

Därmed ca 4,5 gånger högre per capita jämfört med resten av världen.

 

Dessa siffror är bara ett exempel på regeringens och Folkhälsomyndighetens planering och genomförande av den svenska strategin för pandemiarbetet knappast har varit en framgångsaga, utan ett stort misslyckande för ett av världens mest utvecklade länder i världen och som ofta omtalas som ett rikt land, en humanitär stormakt, ett etiskt och moraliskt föredöme.

Hur man än vrider och vänder på de svenska siffrorna så visar de att Sverige är bland de sämsta i världen.

Ett ‘luftslott’ som fallit ihop som ett korthus.

 

Jämfört med Danmark, Finland och Norge har Sveriges strategi också varit ett stort misslyckande.

Sveriges strategi jämfört med hela världen och de nordiska grannländerna har således varit ett misslyckande i nivå med det som kunde förväntas ske i ett fattigt land, men ‘icke sa Nicke’.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten fortsätter låtsas som om allt vore ‘frid och fröjd’.

Dessutom, ‘lejonparten’ av allmänheten verkar ‘tycka och tro’ att allt är ‘frid och fröjd’.

Att äldre ‘dött som flugor’ verkar INTE ‘spelat någon roll’ för många, då de skall ju ändå dött snart.

%d bloggare gillar detta: