Agnes Wold ‘killgissar’ à la Carlson, Tegnell och Giesecke – de tre musketörerna är numera fyra!

Professor Agnes Wold ‘killgissar’ (läs ‘tjejgissar’) om den nuvarande smittspridningen jämfört med den som förekom under våren.

Generaldirektör Carlson på FHM har också ‘killgissat’ flitigt. Likaså har statsepidemiolog Tegnell gjort samma sak. Före detta statsepidemiolog Giesecke visade sig vara en notorisk ‘killgissare’ som ALDRIG ‘träffade rätt’ i sina ‘killgissningar’.

De som förenar denna trio är att ‘killgissning’ blivit deras paradgren.

 

Det har visat sig i efterhand att ‘killgissarna’ Carlson, Tegnell och Giesecke väldigt ofta haft fel och dessutom inte haft data eller andra underlag som stöder deras vilseledande och felaktiga påståenden.

Wold är ytterligare en i raden som ‘killgissar’: ”…Vi är i ett läge nu där vi har ungefär 50 gånger mindre smitta än under toppen i våras…”. Det verkar baseras på följande: ”…Under den svenska epidemins topp hade vi uppskattningsvis mellan 10 000 och 30 000 fall per dag. Nu är vi nere på en nivå mellan ungefär 200 och 400 fall per dag…”.

En sak är att räkna fel, men Wold räknar felaktigt.

 

Wold ‘killgissar’ att det fanns 10-30.000 fall per dag i våras (dvs INKLUSIVE mörkertal) som sedan jämförs med FHMs rapporterade fall de senaste veckorna (dvs EXKLUSIVE mörkertal).

Wold blandar äpplen och päron!

 

De senaste tre veckorna bekräftades 217-384 fall per dag enligt FHMs rapportering, men utan att mörkertalet beaktats som givetvis är stort på samma vis som mörkertalet var stort i våras. Alla kan ju inte testas.

Wold far med samma ‘osanning’ som Carlson och Tegnell, nämligen att antal genomförda test har ett (positivt) samband med antal bekräftade fall.

Dessa är absoluta tal som INTE kan jämföras!

 

Det finns INGET samband mellan ‘antalet genomförda test’ och ‘antalet smittade’ under perioden vecka 11-38, vilket bekräftas genom ett sambandstest som visar att INGET (signifikant) samband finns.

Det kan också ses ‘med blotta ögat’ genom att titta på FHMs rapportering som visserligen visar att antalet genomförda test ökade varje vecka från 52.959 under vecka 31 till 142.673 under vecka 37. Andelen positiva test minskade under samma tidsperiod från ca 3% till 1% (enligt FHMs veckorapporter), men övriga veckor 11-30 osammanhängade.

Tidsperiod vecka 31-37 visar alltså tvärtemot Wolds ‘killgissning’, men som helhet (dvs vecka 11-38) finns INGET samband överhuvudtaget.

Bara för att fler test kan upptäcka fler positiva fall (absolut tal) innebär inte andelen positiva fall (relativt tal) ökar. Mörkertalet är ständigt närvarande så länge alla inte testas.

Därför används relativa tal!

 

Andelen positiva test (t ex %-andel) kan användas som ett jämförande mått mellan olika veckor. 

Enligt FHMs rapportering per vecka så var ca 7-19% av genomförda test positiva under veckorna 11-27. Under veckorna 28-38 har andelen positiva test varit ca 1-4%.

Dessa siffror visar (dvs utan att ‘killgissa’) att antalet fall kan ha varit ca 18-19 gånger fler (inte femtio som Wold ‘killgissar’) under några veckor i våras (dvs vecka 14-16) när andelen bekräftade fall var som högst (dvs 18-19%), men som ånyo börjat öka i nutid från en låg nivå.

Att jämföra smittspridningen i våras med den som kommer att ske under hösten och vintern är ganska meningslöst (förutsatt att viruset inte muterar och blir aggresivare). Skälet är att det numera finns en helt annan beredskap och kunskap om Covid-19 på alla plan i samhället som inte existerade i början av pandemin.

Även om smittspridningen skulle bli lika hög under hösten och vintern som i våras blir sannolikt konsekvenserna gällande sjuklighet mindre allvarliga och dödlighet mindre omfattande.

De tre musketörerna Carlson, Tegnell och Giesecke har visat prov på urusel ‘killgissning’.

Nu har får de sällskap av en fjärde ‘musketörska’ som dessutom ‘tjejgissar’.

%d bloggare gillar detta: