Tegnell: ”…går sakta men säkert åt fel håll…”, men INGA åtgärder vidtas – idén om flockimmunitet ‘lurar i vassen’?

Statsepidemiolog Tegnell konstaterar att antalet fall ”…går sakta men säkert åt fel håll…” (se diagram nedan). Senaste veckan var det 384 rapporterade fall per dag  i genomsnitt (totalt 2.686).

Högsta siffran på tre månader!

 

Samtidigt förväntar sig ALLA att antalet rapporterade fall kommer att öka under hösten och vintern. Det kommer troligtvis hålla på åtminstone till början av nästa år.

Varför vidtas INGA åtgärder proaktivt (dvs i förväg), utan FHM och regeringen agerar reaktivt (i efterhand) på samma vis som i början av pandemin? De enda besked som ges av regeringen och FHM är att INGA lättnader kommer att skekonstigt vore annars!

Det verkar finnas en ovilja att agera trots att smittspridningen ökar ånyo, vilket ALLA varit införstådda med sedan länge skulle ske. Det är kanske den förlegade idén om ‘flockimmunitet’ som ‘lurar i vassen’.

Man kan undra om regeringen och FHM inte lärde sig något om hur riskabelt det visat sig vara att INTE agera proaktivt när det gäller Covid-19.

Danmark, Finland och Norge har redan agerat för att minimera sjuklighet och dödlighet, men Sverige agerar INTE alls.

Högre smittspridning leder till fler sjuka och dödsfall i Covid-19. Det leder också till att +70 och andra riskgrupper fortsättningsvis tvingas isolera sig, medan andra kan ‘köra på’ nästan som vanligt.

Varför denna senfärdighet och flathet?

Varför är det 70+ och andra riskgrupper som ‘får dra det tyngsta lasset’ igen?

Svaret är nog ganska enkelt – RÄDDA ekonomin prioriteras framför UNDVIKA mänskligt lidande och RÄDDA människoliv!

 

%d bloggare gillar detta: