Fortfarande INGA kritiska frågor till regeringen och FHM om VARFÖR målen med ‘coronastrategin’ INTE beaktats i planering och genomförande – agendajournalistik?

Strategin för pandemiarbetet består av flera mål enligt följande:

Ett MÅL är ett MÅL och skall givetvis beaktas i planeringen och genomförandet av strategin. Om INTE, varför formulera mål som ‘på pappret’ är etiskt och moraliskt oundvikliga (dvs ‘ser bra ut’) för att sedan ‘strunta’ i dem.

Strategin för pandemiarbetet som regeringen och FHM verkställt hittills har INTE minimerat dödlighet och sjuklighet i befolkningen.

Svensk journalistik ställer trots fastställda mål INGA kritiska frågor till regeringen och FHM om VARFÖR dessa mål INTE varit centrala i planeringen och genomförandet av strategin för pandemiarbetet.

En anledning kan vara journalistisk inkompetens.

En annan anledning kan vara okunskap.

Eller ingendera, utan agendajournalistik!

%d bloggare gillar detta: