Sveriges ‘coronadöd’ per timme och minut de senaste 28 veckorna – den senaste veckan var 9e timme!

Sveriges rapporterade ‘coronadöd’ enligt FHM fortsatte under föregående vecka 38 (dvs 13-20/9).

En ‘coronadöd’ var 9e timme.

 

Diagram 1 nedan redovisar, under bl a de två senaste månaderna (augusti och september), att personer avlidit i Covid-19 var 6e till 15e timme (dvs vecka 32-38). I juli månad (dvs vecka 27-31) varje timme till varannan timme och vecka 32 var fjärde timme.

Diagram 1 – Dödsintervall per timme i Sverige.

Diagram 2 nedan redovisar att när pandemin slog till som värst i Sverige avled en till fyra personer per timme under tre månader (april, maj och juni – dvs vecka 14-26).

Diagram 2 – Dödsintervall per minut i Sverige.

Diagram 1 och 2 åskådliggör den tragiska omfattningen av ‘coronadöd’ som drabbat Sverige.

Sorgligt nog pågår ‘coronadöden’ fortfarande.

Tilltagande smittspridning ånyo talar dessutom för att ‘coronadöden’ kommer att fortsätta, tyvärr.

%d bloggare gillar detta: