HÖR OCH HÄPNA: Sveriges ‘coronastrategi’ kan ha orsakat över 5.000 döda i onödan – kunde varit 750 istället för 6.000!

Det är INGEN tvekan om att Sverige INTE gjorde sin hemläxa ordentligt när det gäller planering och genomförande av strategin för pandemiarbetet.

Få verkar inse hur många liv som kunnat räddas med en annan planering och genomförande av Sveriges s k ‘coronastrategi’.

 

Trots nästan 6.000 ‘coronadöda’  (dvs 5.865 – 20/9) och cirka 8 gånger fler döda per capita jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans är planeringen och genomförandet av coronastrategin fortfarande RÄTT enligt både regeringen Löfven och Folkhälsomyndigheten (FHM).

Om Sveriges planering och genomförande av ‘coronastrategin’ lyckats lika väl som grannländerna tillsammans (dvs DAN, FIN och NOR) hade enbart 750 (dvs 5865/8) personer avlidit.

 

Denna beräkning är naturligtvis en förenkling som bortser från olikheter mellan ländernas förutsättningar att hantera coronapandemin. Likheterna mellan Sverige och grannnländerna är dock flera (HÄR), såsom demografi, geografi, klimat, kultur (inkl etik och moral) och sociala strukturer samt kontaktmönster melllan människor.

En VIKTIG gemensam nämnare är att de nordiska länderna präglas av social distansering (HÄR).

 

Beräkningen illustrerar den svenska strategins monumentala misslyckande i planering och genomförande som INTE baserats på försiktighetsprincipen och tagit hänsyn till uppställda mål för strategin för pandeminarbetet (dvs minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen).

Notera att Sverige, Danmark, Finland och Norge hade (i många avseenden) goda förutsättningar att minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningarna hos respektive land.

Regeringen och FHM valde en annan väg i planering och genomförande som kan ha lett till att många liv ‘offrats’ i onödan.

 

Ovanstående siffra (dvs 750 döda) motsvarar dödstalen per capita i grannländerna tillsammans omräknat till Sveriges folkmängd (dvs  490 + 640 + 1100 / 3 = ca 750 enligt nedan). Om Sverige lyckats lika väl i planering och genomförande av strategin för pandemiarbetet som respektive grannland hade dödstalen omräknat och beaktande av per capita varit enligt följande:

  • Norges dödstal (per capita) motsvarar cirka 490 döda i Sverige.
  • Finland dödstal (per capita) motsvarar cirka 640 döda i Sverige.
  • Danmark dödstal (per capita) motsvarar cirka 1.100 döda i Sverige.

Det är således en MYCKET STOR skillnad mellan utfallen baserat på Sveriges planering och genomförande av strategin för pandemiarbetet jämfört med strategierna som planerats och genomförts i grannländerna.

Vem bär ansvaret för planering och genomförande i Sverige som kan ha orsakat att drygt 5.000 personer avlidit i onödan – regeringen eller Folkhälsomyndigheten?

Svaret är båda!

Men de ansvariga kommer troligtvis  INTE att ställas till svars för sin urusla planering och genomförande, tyvärr!

%d bloggare gillar detta: