Tegnell försöker förringa sin egen roll och ansvar: ”Strategin inte orsak till dödstalet” – En ryggradslös ynkrygg!

Tegnell struntade i strategins mål och körde ‘eget dödsrace’ i genomförandet!

 

Den svenska strategin för pandemiarbetet har visat sig vara en ‘skrivbordsprodukt’ där genomförandet avviker från målen med strategin (HÄR).  Flera faktorer kan ha lett fram till att strategin misslyckades (t ex HÄR), medan Danmarks, Finlands och Norges strategier lyckades bättre (t ex HÄR).

Statsepidemiolog Tegnell verkar INTE förstå att en strategi INTE är RÄTT eller FEL i sig, utan genomförandet avgör om den blir RÄTT eller FEL.

Tegnell försöker bortförklara FEL i genomförandet av strategin.

 

Några ‘dagsaktuella’ exempel:

Tegnell säger: ”…Sverige hade en mycket kraftig epidemi väldigt tidigt, mycket kraftigare än våra grannländer…”. Trots detta så vidtogs INTE kraftfullare åtgärder i genomförandet av den svenska strategin än Danmark, Finland och Norge.

Tegnell säger:  ”…den höga dödligheten hänger starkt samman med våra äldreboenden som hade svagheter…”Det borde strategin beaktat och därmed genomförandet av den svenska strategin, vilket beaktades i grannländernas åtgärder i genomförandet av deras strategier.

Tegnell säger:  ”…Dödsfallen har också varit väldigt få under en längre tid, så det finns definitivt inget nära samband mellan strategin och antalet döda. Jag säger inte att det inte finns något samband alls, men det finns inget tydligt samband…”. Dödsfallen har INTE varit få jämfört med grannländerna (HÄR).  Om grannländerna lyckats minimera antalet döda med sina strategier, kan knappast Sveriges genomförande av strategin med skyhöga dödstal bortförklaras.

Tegnell försöker förringa sin egen roll och ansvar för genomförandet av strategin genom att skylla ifrån sig.

En ryggradslös ynkrygg!

 

Målen med den svenska strategin för pandemiarbetet har varit glasklart från första början enligt följande:

  • minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen
  • minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället

Tegnell har hittills ALDRIG förklarat varför genomförandet av den svenska strategin INTE säkerställde att målen uppfylldes gällande minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen.

Tegnell har istället BARA betonat den s k ‘flacka kurvan’ som är intetsägande och vilseledande samt dessutom förmedlar en illusion och falsk bild av verkligheten.

 

 

%d bloggare gillar detta: