‘Hårdare’ och ‘längre’ straff hjälper INTE? Ta bort ‘straffen’ då och se vad som händer – Brottsbenägna och laglöshet ges fritt utrymme!

‘Straff’ bidrar till att ‘hålla’ oss ‘på mattan’.

Utan ‘straff’ hade samhället varit mycket mer otryggt och farligt för oss alla.

 

Två exempel för oss vanligtvis ‘laglydiga’ medborgare:

  • OM vi INTE riskerade böter eller indraget körkort för fortkörning hade fler av oss kört fortare på vägarna.
  • OM vi INTE behövde kontrollbesiktiga bilen varje år hade fler av oss kört omkring med säkerhetsmässigt ‘sämre’ bilar.

Att avskyvärda brott (t ex fysiskt våld, våldtäkter, döda en annan människa, övergepp i rättsak m m) kan ge ‘lindriga’ och ‘korta’ straff i Sverige (t ex några timmars samhällstjänst eller månader) är en skymf mot brottsoffren.

Det är INTE synd om de brottsbenägna, utan tänk på brottsoffren istället.

Det hävdas ofta att ‘hårdare’ och ‘längre’ straff INTE minskar brottsbenägenheten, men hänvisning till att studier som bekräftar denna tes, men det finns INGA studier (vad jag vet i alla fall) som specifikt fokuserat på motsatsen, dvs att ‘lindrigare’ och ‘kortare’ straff, minskar brottsbenägenheten.

De brottsbenägna och återfallsförbrytarna kan INTE ‘trollas’ bort.

Men de kan ‘hållas borta’ från oss andra.

 

Det är givetvis INTE enbart utdömda straff som påverkar brottsbenägenheten, men straff som upplevs som tillräckligt ‘hårda’ och ‘långa’ ger åtminstone en form av upprättelse för brottsoffren.

De brottsbenägna som sitter ‘bakom lås och bom’ är borta ‘från gatan’ och kan INTE begå nya brott tills de ‘kommer ut’ igen.

 

Oavsett, så måste det handla om utdömda straff, INTE straffskalor i sig. Om domstolar ‘envisas’ med att ‘utdöma’ straff i de lägre intervallen, måste minimistraffet skärpas.

Straff påverkar tveklöst förekomsten av brott och brottsbenägenheten i samhället. Att ‘slentrianmässigt’ påstå att ‘hårdare’ och ‘längre’ straff inte hjälper är ‘huvudlöst’.

Ta bort ‘straffen’ då och se vad som händer!

 

Det finns INGEN hållbar logik att hävda att straff INTE påverkar brottsbenägenheten. Om så vore fallet, hade straff varit ‘ett minne blott’ i civiliserade samhällen, men så är det INTE.

Om ‘brott’ INTE bestraffas ges de brottsbenägna fritt utrymme.

Det ska ‘svida i skinnet’ för de brottsbenägna.

Alternativet är laglöshet!

%d bloggare gillar detta: