Generaldirektör Carlson på FHM ‘trixar’ med statistiken och vilseleder med ‘ordval’ – 30 döda blir 10 ‘bekräftat’ avlidna!

Folkhälsomyndigheten (FHM) är inkonsekvent och vilseledande när det gäller rapporteringen av statistik på sina presskonferenser. Det är INTE första gången, utan sker då och då. Det verkar vara ett sätt för att ‘trixa’ med verkligheten, tyvärr.

Under tisdagen (8/9) rapporterade generaldirektör Carlson att i snitt en person med bekräftad covid-19 avlidit de senaste tio dagarna. 

Men FHM har rapporterat 30 döda, inte 10! 

 

Carlsons ‘trixande’ och ‘ordval’ uppmärksammas dock INTE av journalisterna på presskonferensen (dåligt pålästa) som INTE ställer några kritiska följdfrågor på följande fyra punkter:

(i) Carlson säger ‘…en person med bekräftad Covid-19 avlidit…‘. (se * längst ner) Det kan innebära att andra personer avlidit av Covid-19, utan att vara ’bekräftade’ (t ex gamla som avlidit har INTE alltid testats, dvs tillhör kategorin ‘EJ bekräftade’!). Det kan också innebära en kombination där Covid-19 och annan sjukdom orsakat att personen avlidit EFTER 30 dagar från testtillfället. Dessa ingår INTE heller i statistiken, utan tillhör ‘EJ bekräftade’ fall.

(ii) Carlson använder dessutom ett s k 10-dagarsmedelvärde för sitt påstående, som dock sträcker sig över två helger, trots att FHM inte rapporterar dödsfall på helger. Det ger givetvis ett missvisande LÄGRE medelvärde. Sjudagarsmedelvärden brukar därför användas!

(iii) Carlson rapporterar att i snitt en person med bekräftad covid-19 avlidit de senaste tio dagarna, trots att FHM rapporterat 30 döda!

INGEN förklaring ges överhuvudtaget!

 

Hur kan 30 döda  som FHM rapporterat under tio dagar bli 1 per dag? Borde vara 3 per dag i så fall.

En tänkbar förklaring är att FHM ‘rensat bort’ döda som avlidit innan 10-dagarsperioden, men som rapporterats under denna tidsperiod. dvs eftersläpning som korrigeras i efterhand.

Notera att i förra veckan (31/8) togs 13 döda bort i statistiken som i efterhand klassats som ‘EJ bekräftade’ och INTE ingår (dvs 30 netto + 13 = 43 brutto). Det innebär att dödstalen tidigare varit felaktiga och därmed rapporterats vara både högre och lägre vid olika tidpunkter – tveksam och vilseledande rapporteringsmetod.

Dilemmat i så fall är att de senaste tio dagarna borde rimligtvis också innehålla dödsfall som INTE ingår i statistiken ännu. Det innebär att fler döda borde inkluderas, men det sker INTE förrän i efterhand. Det innebär således en missvisande och ‘bättre’ dagslägesbild förmedlas HELA TIDEN, vilket FHM ‘hållit på’ med sedan deras dagliga rapporteringar började i mars.

(iv) Slutligen, Carlson säger INTE ett ord om att Sveriges dödstal per capita fortsätter att vara MYCKET HÖGRE för 26e veckan i sträck jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS.

FHM borde INTE ‘trixa’ med statistiken.

FHM borde INTE heller vilseleda med ‘ordval’.

FHM borde INTE påstå att dödstalen är låga när de är höga jämfört med grannländerna

FHM tillåts fortsätta, eftersom journalisterna INTE ‘fattar’ att ‘trixandet’ och ‘ordvalen’ ger en missvisande bild av dagsläget.

 

Avlidna bekräftade fall – Dödsfallen i Folkhälsomyndighetens statistik är personer som har fått en laboratoriebekräftad covid-19 diagnos (det vill säga, personer som provtagits för aktiv infektion och är PCR-positiva) och är rapporterade som avlidna i databasen SmiNet. Dödsfallen har antingen rapporterats avlidna av behandlande läkare eller har enligt folkbokföringen avlidit inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos. I ett begränsat antal fall kan det vara känt av Smittskyddsenheten att dödsorsaken inte varit relaterat till covid-19 och då kan dödsfallet i vissa fall tas bort ur statistiken. 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: