LÖFVEN: Hur kan DU ‘rättfärdiga’ Sveriges coronastrategi efter nästan 6.000 döda? DU saknar moralisk kompass!

Statsminister Löfven har ‘i parti och minut’ med förvånansvärd tydlighet ‘rättfärdigat’ Sveriges ‘coronastrategi’. Det är ett moraliskt ställningstagande som Löfven troligtvis INTE förstår ‘vidden av’.

6.000 döda bredvid varandra med en meters mellanrum = 6 km! 

6.000 döda = massivt lidande och massdöd.

 

LÖFVEN: DU har tillåtit att statspidemiolog Tegnell (genom FHM) experimentera med OSKYLDIGA människors väl och ve.

LÖFVEN: DU har ‘offrat’ människor med ‘berått mod’. Många har blivit allvarligt sjuka och massdöd följt i dess fotspår.

Hittills har drygt 5.800 avlidit, cirka 16.000 har blivit allvarligt sjuka krävt slutenvård varav knappt 2.600 intensivvårdtusentals som därmed behöver rehabilitering och många som kan få ‘men för livet’. Tiotusentals, kanske hundratusentals, har dessutom varit sjuka under lång tid utan sjukhusvård.

KRITISKA FAKTA om Sveriges pandemistrategi:

 

  • dödstal per capita är nästan 8 gånger dödstalen i Danmark, Finland och Norge tillsammans,
  • cirka 35 döda i genomsnitt per dag i 22 veckor (dvs fem månader i sträck fr o m den 31/3 t o m den 6/9),
  • motsvarar cirka 39 flygkrascher (exempel 1exempel 2)
  • har INTE präglats av ‘försiktighetsprincipen,
  • bryter mot uppställda mål i pandemiarbetet att minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen,
  • har INTE följt WHOs riktlinjer och råd.

Det är moraliskt ‘klandervärt’ och obegripligt att Sveriges statsmininster har ‘mage’ att försvara, och dessutom rättfärdiga en strategi för pandemiarbetet som ‘tagit livet av’ och fortsätter att ‘ta livet av’ oskyldiga människor.

Löfven stöttar ‘fullt ut’ och hyllar Sveriges ‘dödsstrategi’ som INTE dödat virus, utan dödat människor istället!

Löfven saknar en ‘moralisk’ kompass, tyvärr!

%d bloggare gillar detta: