Svensk journalistik är ‘dockteater’ där journalister är ‘marionetter’ som låter sig styras – s k ‘nickedockor’!

Är vissa journalister helt enkelt ‘undermåliga’ eller tillåter INTE deras redaktioner dem att ställa kritiska följdfrågor och ifrågasätta påståenden från ‘vissa’ makthavare (t ex statsminister Löfven)?

Ibland verkar det som journalister är ‘hårt hållna’ och riskerar hamna ‘ute i kylan’ om de ställer alltför kritiska följdfrågor till ‘vissa’ makthavare (t ex generaldirektör Carlson och statsepidemiolog Tegnell).

INTE ens SVTs Agenda ställer längre ‘riktigt’ kritiska följdfrågor och ifrågasätter påståenden från ‘vissa’ makthavare.

 

Det är ‘pinsamt’ och samtidigt en ‘skrämmande’ nivå på svensk s k ‘kvalitetsjournalistik’ när statminister Löfven kan ‘häva ur sig’ intetsägande och dessutom ‘motsägelsefulla’ påståenden, utan att kritiska följdfrågor ställs och att påståenden ifrågasätts och granskas.

Löfven kan ‘rada upp’ det ena påståendet efter det andra! 

 

I en intervju tillåts Löfven ‘utan mothugg’ på allvar säga ‘vi valde rätt väg’ gällande strategin för pandemiarbetet, men i samma andetag säger han att det är för tidigt att sätta betyg.

Goddag yxskaft!

 

Intervjun synliggör en statsminister som INTE själv reflekterat över Sveriges hantering av Covid-19, utan ‘rabblar’ inövade och intetsägande fraser som ‘sufflörer’ förser honom med. En journalist som ställer ‘färdiga’ frågor, men i princip INTE kritiska följdfrågor

En teaterföreställning!

 

ETT KORT UTDRAG ur denna intervjun – Löfven säger:  ”Med det sagt tycker jag att vi valde rätt väg. Den strategi som vi har lagt upp menar jag är rätt – att skydda individer, förhindra smittspridning och så vidare. Det som varit mest diskuterat och som vi gjorde annorlunda i Sverige var att inte stänga skolorna. Nu är det nog rätt många som tycker att det var rätt.”

Bara infoga VARFÖR, VEM och HUR efter varje påstående i detta korta utdrag, så hade denna intervju kunnat vara läsvärd om Löfven avkrävts svar, men den är istället full av ‘nonensprat’ och ‘floskler’ som vanligt när det gäller Löfven och svensk ‘kvalitetsjournalistik’.

Påstående 1 – ”…vi valde rätt väg…”- Varför?

Påstående 2: – ”…strategin som vi har lagt upp menar jag är rätt…” – Varför?

Påstående 3 – ”…skydda individer…” – Hur? (Sverige har hittills nästan 5800 döda och tiotusentals som krävt slutenvård!)

Påstående 4 – ”…förhindra smittspridning…” – Hur? 

Påstående 5 – ”…och så vidare…” – Vad betyder detta?

Påstående 6 – ”…som varit mest diskuterat…” – Vem?

Påstående 7 – ”…och som vi gjorde annorlunda i Sverige var att inte stänga skolorna…” – Vem?

Påstående 8 – ”…nu är det nog rätt många som tycker att det var rätt…” – Vem?

På bara några enstaka rader kan alltså Löfven säga och påstå ‘saker’, utan att kritiska följdfrågor ställs och att dessa påståenden ifrågasätts och granskas av journalister.

 

Resten av intervjun fortsätter i samma ‘anda’, dvs påståenden varvat med ‘nonsensprat’ och ‘floskler’.

En intervju som innehåller såpass många påståenden i ett ‘andetag’ borde ‘riktig’ kvalitetsjournalistik INTE låta passera utan kritiska följdfrågor, ifrågasättande och granskning av dessa påståenden.

Svensk journalistik är som ‘dockteater’.

Journalisterna är ‘marionetter’, vilka låter sig styras som ‘nickedockor’!

 

 

 

%d bloggare gillar detta: