MEDIA I SVERIGE: Biden ‘leder över’ Trump, men DÖDSTYST om att Trump ‘leder över’ Biden – DÖDFÖDD agendajournalistik! 

Vem ‘leder över’ vem egentligen – BIDEN eller TRUMP?

 

Media i Sverige ‘vinklar’ ofta nyheter ‘negativt’ eller ‘ofördelaktigt’ om Trump (t ex HÄR och HÄR) på samma vis som skedde med ‘partisk’ och ‘subjektiv’ nyhetsrapportering under presidentvalskampanjen 2016 mellan Clinton och Trump. De ‘fick’ dessutom fel i sitt ‘önsketänkande’ om vem som skulle bli president.

Trump vann över Clinton till deras ‘förtret’.

 

Media visar sig ånyo vara ‘partisk’ och ‘subjektiv’ i nyhetsrapporteringen under presidentvalskampanjen 2020 mellan Biden och Trump ( t ex HÄR).

Biden är ‘givna vinnaren’ i media – Trump kan eller får INTE ‘vinna’.

Media får kanske ‘fel’ igen i sitt ‘önsketänkande’ om vem som blir nästa president i USA.

Varför?

 

Media redovisar INTE gärna de opinionsundersökningar som ‘visar’ ett annat resultat än det ‘önskade’ och VARFÖR resultatet i dessa kanske ‘går’ emot det ‘önskade’, dvs att Trump’ leder’ (t ex HÄR och HÄR).

Nationella opinionsundersökningar är ganska meningslösa, då det amerikanska systemet INTE bygger på totalt antal röster, utan de är uppdelade i olika delstater där vinnaren tar hem alla s k elektorsröster. ‘Swing states’ (eller ‘battle ground states’) är däremot ofta avgörande, där Biden ha övertaget just nu.

Men det är långt kvar till valdagen och mycket kan hända. 

Biden tvingas ut ur sin källare och tvingas delta i direktsändning som är hans akilleshäl.

 

Det finns två typer av opinionsundersökningar som media INTE ‘lägger vikt vid’, men som kan ‘spegla’ den ‘sanna’ opinionen:

1) Opinionsundersökningar som INTE ‘frågar’ enbart om respondenters (dvs deltagare i undersökningsurvalet) ‘upplevelse’ just nu, utan ‘frågar också om deras ‘förväntning’ om framtiden när det gäller Biden och Trump, vilka kan skilja sig åt rejält (t ex HÄR). När det gäller vem som ‘övertag’ när det gäller ‘framtida förväntningar’ ‘leder’ ofta Trump. 

2) Opinionsundersökningar som INTE ‘frågar’ enbart om vem respondenterna stödjer, utan vem de ‘tror’ deras grannar stödjer, vilka också kan ge ett helt annat resultat (HÄR). Denna typ av opinionsundersökning kan ‘mildra’ respendenternas ‘ovilja’ att INTE ‘svara ärligt’. Det är ett ‘gammalt trick’ i undersökningar som ‘ställer frågor’,  vilka respondenterna kan uppleva som ‘känsliga’. När det gäller vem som ‘grannarna’ stödjer ‘leder’ ofta Trump. 

Oavsett, opinionundersökningar bör ALLTID tas med ‘en stor nypa salt’!

 

Så vem vinner mellan Biden och Trump? Det vet givetvis INGEN, men Trump visade 2016 att ‘loppet INTE var kört’ bara för att flertalet ‘traditionella’ opinionsundersökningar visade Clinton som vinnare.

Det fanns dock andra som ‘förutsåg’ att Trump kunde vinna 2016 (t ex Michael Moore and Allan Lichtman). Den senare förutspår att Biden vinner mot Trump, men trots hans felfria facit sedan 1984 så finns det tvivel kring hur han bedömt några av sina nyckelfaktorer.

Trump har dessutom uppnått en utrikespolitik ‘framgång’ de senaste dagarna (dvs framgångsfaktor 11 enligt Lichtman) och det kan komma fler innan valdagen.

Media borde vara mindre ‘svårtmålande’ när de rapporterar om Trump och mindre ‘glorifierande’ av Biden. De ‘undergräver’ bara sin egen ‘trovärdighet’ genom ‘partisk’ och ‘subjektiv’ rapportering av det amerikanska presidentvalet.

‘Dödfött’ försök till ‘agendajournalistik.

Vi får ändå INTE ‘rösta’ i det amerikanska presidentvalet. 

 

Oavsett vad man tycker om Trump, så har han förmågan att tydliggöra motståndarnas ‘svagheter’ och ‘så’ tvivel i den delen av väljaropinionen som är ‘tvekar’. Samtidigt ‘slår’ han ‘undan’ sina egna svagheter à la Trump.

Det är långt kvar till mållinjen – ”…the race is not over…”.

Biden är INTE en ‘lågoddsare’ och Trump en ‘högoddsare’.

Biden har bättre ‘odds’ just nu, men det är ‘oddsen’ på valdagen som avgör!

%d bloggare gillar detta: