Statsminister Löfven: SLUTA GÖM DIG bakom Tegnell som en ‘syltrygg’ – DU är STATSMINISTER!

Bara för att Tegnell kan räkna är hans ansvar INTE svensk samhällsekonomi.

Det är Löfvens ansvar som tyvärr INTE tar ansvar och INTE heller verkar kunna räkna.

 

Statsepidemiolog Tegnell ‘tar sig vatten över huvudet’ när han ‘leker’ ekonom (och politiker). Han ‘blandar ihop korten’  gällande strategin för pandemiarbetet med samhällsekonomiska hänsyntaganden.

Tegnell ‘vädrar’ ofta samhällsekonomiska skäl (inkl politiska hänsynstaganden) för att INTE vidta åtgärder (t ex HÄR) och fått kritik från början av pandemin (t ex HÄR)

Statminister Löfven ‘skjuter’ ifrån sig det samhällsekonomiska ansvaret till en statsepidemiolog som INTE haft ‘vett’ att förstå sin roll som statstjänsteman med ansvar för svensk epidemiologi, INTE svensk samhällsekonomi.

Statsminister Löfven ‘gömmer’ sig bakom Tegnell som en ‘syltrygg’.

 

Tegnells ansvar är att se till att målen med strategin för pandemiarbetet beaktas och uppfylls. Dessa EPIDEMIOLOGISKA mål är: att minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen samt minimera konsekvenserna för inidivden och samhället, dvs INGENTING i uppställda mål avser samhällsekonomiska (och politiska) ‘hänsynstaganden’, utan epidemiologiska konsekvenser för samhället.

Helt naturligt, då Tegnell (och FHM) är epidemiolog och INTE har ekonomiskt (och politisk) kompetens att avgöra vad som är bra eller dåligt för svensk samhällsekonomi, utan detta åligger regeringen med finansminister Andersson och statsminister Löfven i spetsen.

Tegnell – epidemiologi och ekonomi är INTE ‘samma sak’, dvs svensk samhällsekonomi är INTE DIN ‘grej’..

Löfven – ekonomi är INTE heller DIN ‘grej’, men är DITT ‘ansvar’.

Löfven, SLUTA GÖM DIG bakom Tegnell som en ‘syltrygg’ – DU är STATSMINISTER!

%d bloggare gillar detta: