LÖFVEN och TEGNELL: OFÖRMINSKAD styrka i smittspridning TROTS skollov och semestrar – Solidaritet med ’70-plus’ och andra riskgrupper, INFÖR MUNSKYDD!

Smittspridningen fortsätter i Sverige med oförminskad styrka.

Ett ‘orosmoln’ för ALLA ’70-plus’ och andra riskgrupper.

 

‘Toppen’ för antalet utförda ’coronatester’ skedde vecka 28 med ca 82.000 tester. De senaste tre veckorna (dvs vecka 31-33) har i genomsnitt ca 54.000 tester genomförts (dvs hälften av utlovade 100.000 enligt regeringen), dvs en MINSKNING med 34%.

KOM IHÅG att Tegnell har kommunicerat ‘skrönan’ om ökat antal bekräftade Covid-19 fall”Uppgången beror helt och hållet på ökad testning”, vilket INTE är SANT. Det skulle ju i så fall betyda att färre fall registeras sedan flera veckor, men det är tvärtom!

Andelen bekräftade fall är relativt konstant, dvs 2,7-3,5%, men med en ökning de två senaste veckorna, enligt diagram nedan (SVARTA SIFFROR). Notera att det är ANDELEN (%) bekräftade Covid-19 fall av utförda tester som är relevant att förhålla sig till ‘över tid’.

Det finns således ‘mörka moln’ på himlen och även ’i horisonten’ för ’70-plus’ och andra riskgrupper när det gäller antalet bekräftade Covid-19 fall trots skollov och semestertider.

Diagrammet ovan (SVARTA SIFFROR) visar att ‘coronaviruset’ fortsätter att ‘härja’ ute i samhället.

De senaste fem veckorna så är alltså cirka 1 av 30 testade smittad av Covid-19. Det är INTE få, utan ganska många, tyvärr!

Betänk om DU måste åka kollektivt (t ex buss eller tåg)  i ‘rusningstrafik’. Det innebär således att DU sannolikt kommer att vara bredvid eller i närheten av flera personer varje dag som kan vara smittbärare av ‘coronaviruset’

Det betyder givetvis INTE att DU blir smittad, men sannolikheten är ändå såpass hög att DU bör ta till försiktighetsåtgärder där trängsel kan uppstå och fysiska avstånd INTE kan uppprätthållas.

Använd MUNSKYDD för DIN och ANDRAS skull.

Lita på DIN instinkt oavsett Löfven och Tegnell!

Tillsammans kan ALLA bidra till att ’70-plus’ och andra riskgrupper också kan ‘röra sig’ i kollektivtrafik och offentliga inomhusmiljöer.

Låt oss ALLA bidra till ALLAS ‘välbefinnande’!

 

 

%d bloggare gillar detta: