LÅT DIG INTE LURAS: Barn ‘smittar’ och munskydd ‘skyddar’ – INGA studier visar att barn INTE ‘smittar’ och munskydd INTE ‘skyddar’!

Statsepidemiolog Tegnell ‘avfärdar’ studier som visar att barn ‘smittar’ (t ex HÄR) på samma vis som han  ‘avfärdar’ studier som visar att munskydd ‘skyddar’ (t ex HÄR).

Kritiska forskare i Sverige ‘hävdar’ tvärtom att studier visar att barn ‘smittar’ och att munskydd ‘skyddar’ (t ex HÄR och HÄR).

Låt dig INTE ‘invaggas’ i ‘falsk’ säkerhet eller ‘vilseledande’ osäkerhet.

INGA studier visar att barn INTE ‘smittar’ och munskydd INTE ‘skyddar’.

 

Notera att Tegnell INTE påstår att barn INTE ‘smittar’, utan att de INTE smittar tillräckligt för att beaktas i smittspridningskedjan.

Tegnell påstår INTE heller att munskydd INTE ‘skyddar’, utan att användningen kan vara riskabel och stället bidra till smittspridning. Men Tegnell redovisar INGET stöd för dessa ‘påhittade’ argument.

De kritiska forskarna påstår INTE heller att barn är en ‘avgörande’ länk i smittkedjan, utan att de bidrar mer eller mindre till denna. Detsamma gäller munskydd som de kritiska forskarna ‘förordar’ som en extra ‘försiktighetåtgärd’ för att minska smittspridningen.

Försiktighetsprincipen‘ är den ‘huvudsakliga’ skillnaden mellan Tegnell och de kritiska forskarna.

 

Tegnell bortser ‘med berått mod’ från ‘försiktighetsprincipen’ och bidrar därmed ‘vid sina fulla sinnens bruk’ till smittspridning, sjuklighet och i förlängningen’coronadöd’ i samhället.

De kritiska forskarna ‘driver’ just denna ‘försiktighetsprincip’ eftersom de vill minimera smittspridning, sjuklighet och dödlighet i befolkningen.

KOM IHÅG – barn KAN ‘smitta’ dig, vilket ALLA småbarnsföräldrar VET.

KOM OCKSÅ IHÅG – munskydd  KAN ‘skydda’ både andra och dig själv, men som extra ‘åtgärd’ ihop med övriga försiktighetsåtgärder.

‘Försiktighetsprincipen’ borde vara det självklara ‘vägvalet’ i alla lägen!

Ovärdigt en statsepidemiolog att ‘förnekelse’ och ‘prestige’ får ‘styra’.

%d bloggare gillar detta: