Löfvens och Tegnells DÖDSSTRATEGI ‘skördar’ fortfarande 5 gånger FLER ‘coronadöda’ PER CAPITA jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS!

‘Corona’-dödligheten i Sverige har INTE varit ‘så här låg’ på NÄSTAN FEM MÅNADER.

‘Jättebra’, men kanske INTE ‘jättebra‘ ändå.

 

Det ‘ligger nog en hund begraven’ här. Det innebär alltså att ‘corona’-dödligheten varit högre (t o m MYCKET HÖGRE) under 20 veckor.

DE SENASTE TVÅ VECKORNA 32-33 (dvs 3-16/8) har 40 ‘coronadöda’ registrerats i Sverige (se GULA STAPLAR diagram nedan), dvs cirka 3 ‘coronadöda’ per dag.

Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS har haft 16 ‘coronadöda’ (BLÅ. RÖDA och GRÅ staplar) under samma tidsperiod, dvs mindre än en ‘coronadöd’ per dag tillsammans.

MEN KOM IHÅG – Sveriges ‘corona’-dödlighet är fortfarande 5 GÅNGER HÖGRE per CAPITA de senaste två veckorna jämfört med Danmark, Finland och Norge (se diagram nedan).

Sveriges ‘corona’-dödlighet är alltså SJUNKIT KRAFTIGT de två senaste veckorna, men den är alltså FORTFARANDE MYCKET HÖGRE än i Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS.

Sveriges ‘corona’-dödlighet har alltså INTE varit så här låg jämfört med grannländerna de senaste 20 veckorna.

Egentligen INTE ‘jättebra’.

Det innebär ju att Sverige har haft MASSDÖD under lång tid, men INTE grannländerna.

Sveriges ‘dödstrategi’ kanske INTE är RÄTT ändå, trots att Löfven och Tegnell ‘ihärdigt’ påstår detta!

Tycker DU att Löfvens och Tegnells ‘dödsstrategi’ är RÄTT eller FEL?

 

%d bloggare gillar detta: