Tegnells ‘haranger’ av ‘tyckande’ är INTE ‘vetenskap’ – ‘tänker’ INTE längre än näsan räcker’!

Tegnells mejlkonversationer ‘antyder’ en statsepidemiolog som verkar sakna tillräcklig kompetens och kunskap för sin roll. I intervjuer ger han ofta uttryck för ‘haranger’ av ‘tyckande’ utan vetenskaplig grund.

I detta sammanhang kan det vara värt att påminna om hur ‘tvära kasten’ kring Tegnell kan vara för att förstå hur ‘tyckande’ kan styra hans agerande som statsepidemiolog  snarare än att det ’vilar’ på vetenskaplig grund och internationell ’praxis’.

Tegnells ‘haranger’ av ‘tyckande’ är INTE ‘vetenskap’.

 

Nedan följer två exempel för att sätta Tegnells ‘haranger’ av ‘tyckande’ och ‘ovetenskaplighet’ i sammanhang kopplat till att ‘arbeta hemifrån’ och ‘användningen av munskydd’.

Den 11/3 (dvs för fem månader sedan) i början av coronapandemin ‘gav’ Tegnell uttryck för personligt ‘tyckande’ (dvs utan vetenskaplig grund) ovärdigt en statsepidemiolog när han i en intervju uttalar sig om att Spotify kommer att låta så många som möjligt arbeta hemifrån på grund av Covid-19 enligt följande:

”Det finns ju en aspekt i det här som handlar om jämlikhet. Det är vissa grupper i samhället som kan göra på det här viset, men inte alla, och hur ska vi få till det så att vi fortsätter ha en jämlikhet i samhället och att alla har samma chans att hålla sig friska? Man bör tänka igenom konsekvenserna av den typen av beslut ganska brett innan man tar dem, inte minst om man är en myndighet eller stort företag.”

Man ‘storknar’ av ‘Tegnells ‘tyckande’.

 

FEM dagar senare så är Tegnells ‘tyckande’ tvärtom: ”Nu är det läge att börja fundera på att jobba hemifrån, om man kan göra det.”

‘Tvära kast’ i Tegnells ‘tyckande’.

 

En kompetent och kunnig statsepidemiolog kan INTE den ena stunden vara ‘skeptisk’ för att i nästa stund vara ‘entusiastisk’. Tegnell kunde i ‘första läget’ istället varit ‘tveksam’, men ‘försiktigt positiv’, utan personliga ‘haranger’ av ‘tyckande’.

Ett tydligt ‘tecken’ på inkompetens och okunskap.

 

Fem månader senare (30/7) så är budskapet fortsättningsvis  detsamma: ”Fortsätt ‘jobba’ hemifrån!”

Detsamma gäller användningen av munskydd – med ‘harangerav ‘tyckande’ utan vetenskaplig grund med uttalanden såsom: ”…munskydd passar INTE in i den svenska coronastrategin…”.

Tegnell har i efterhand ‘tvingats äta upp’ och ‘försvara’ sitt ‘tyckande’ i intervju efter intervju.

Men Tegnells ovetenskapliga ‘tyckande’ om munskydd (dvs ‘aburda’ motstånd) fortsätter, men ‘mals sakta men säkert sönder’. Tegnell ‘tycker’ numera att munskydd kan vara rimliga i vissa situationer.

Exemplen åskådliggör ovetenskapligt ‘tyckande’ som Tegnell tyvärr ägnar sig åt och den s k  ‘vetenskaplighet’ som han ALLTID hänvisar till, men som saknar vetenskaplig grund.

Tegnell verkar ‘ha näsa’ för ‘haranger’ av ‘tyckande’ utan vetenskaplig grund.

Samtidigt ‘står han där med lång näsa’ som arkitekten bakom Sveriges ‘dödsstrategi’.

%d bloggare gillar detta: