Statsminister Löfven – Har DU fortfarande ‘förtroende’ för Tegnell ELLER kommer DU ‘befordra’ honom istället?!

I publiceringen av Anders Tegnells mejlkonversationer (med bl a Johan Giesecke) framträder en ‘bild’ av en statsepidemiolog som verkar sakna tillräcklig kompetens och kunskap för sin roll och som INTE agerar ENBART på vetenskaplig grund, utan OCKSÅ ‘styrs’ av eget and andras ‘tyckande’.

Frågan är om Löfven har fortsatt ‘förtroende’ för Tegnell.

Frågan är också om Löfven istället kommer att ‘befordra’ Tegnell. 

 

Dessa mejlkonversationer återspeglar givetvis bara ett urval av alla mejl som skickats, dvs INTE en helhetsbild. Tegnell har dessutom haft andra informella kontakter (telefon- och mobilsamtal, sms, personliga möten m m), vars innehåll inte är kända (ännu i alla fall).

Det är slående hur ‘tyckandet’ och hur man skall ‘sköta’ rapporteringen präglar flera av dessa mejlkonversationer, istället för konkreta frågor och specifika teman eller studier kopplat till vetenskaplig grund för ‘coronastrategin’.

De är ju INTE privata mejl som skickats, utan de sker i Tegnells roll som statsepidemiolog. Det föranleder en hel del funderingar vad som mer har sagts och vilka tankar som utbytts på ‘tu man hand’.

Sveriges s k ‘coronastrategi’ framstår (baserat på dessa mejlkonversationer) delvis vara baserad på Tegnells och andras ‘tyckande’, snarare än enbart ‘evidens’ hämtade från forskarsamhället, som ofta hävdats av Tegnell i tid och otid).

Men när ’självaste’ statsmininster Löfven är ‘än mer’ inkompetent och okunnig, så är det samtidigt INTE så konstigt att ‘förtroendet’ för statsepidemiolog Tegnell hittills varit ‘orubbat’ och att strategin varit ‘rätt’. I slutändan kanske statsminister Löfven istället ‘befodrar’ honom till ett annat ‘toppjobb’.

Avslutningsvis, statsepidemiolog Tegnell vill av förklarliga skäl INTE ge kommentarer på dessa mejlkonversationer (med ‘kompisen’ Giesecke), men säger: ”Ingen kommentar, men rent allmänt påverkar förstås inte personliga relationer våra bedömningar på en myndighet, utan de baseras på evidens och erfarenhet och myndighetens samlade bedömning… …konsultation med externa experter pågår hela tiden men får aldrig mer genomslag än deras relevans. Det är alltid myndighetens samlade bedömning som gäller.” Mejlkonversationerna  ‘ger’ dock en annan bild där avsaknad av ‘evidens’ och ‘tyckande’ INTE kan uteslutas.

Va f’n skall Tegnell säga, då han ‘blivit tagen med ‘byxorna delvis nere’!

Fortsättning följer garanterat – en ‘följetong’

 

%d bloggare gillar detta: