‘FRAMGÅNGSFAKTORER’ för Danmarks, Finlands och Norges ‘coronastrategier’ – En VINSTLOTT i MINIMERAD ‘sjuklighet’ och ‘dödlighet’

Varför har Danmark, Finland och Norge ‘lyckats’ så mycket bättre än Sverige med sina ‘coronastrategier?

 

Sex ‘framgångsfaktorer’ kan bidra till att belysa ‘varför’ de danska, finländska och norska strategierna för pandemiarbetet lett till mycket lägre ‘sjuklighet’ och ‘dödlighet’ jämfört med Sveriges ‘dödsstrategi’ som INTE dödar ‘coronaviruset’, utan människor.

Figuren nedan sammanfattar sex ‘tänkbara’ framgångsfaktorer för en ‘coronastrategi’.

Sammanfattningsvis, det är flera faktorer som samverkat och kan förklara VARFÖR de danska, finländska och norska strategierna för pandemiarbetet blivit ‘vinstlotter’.

Med en ‘vinstlott’ har ‘målen’ med respektive lands strategi för pandemiarbetet uppfyllts, ‘beredskap’ funnits, tillräckliga ‘proaktiva åtgärder’ vidtagits ‘synkroniserat’ i tid med kontrollerad smittspridning’ i befolkningen baserat på ‘försiktighetsprincipen’.

Den svenska ‘coronastrategin’ är i många och mycket ‘raka motsatsen’ till grannländernas.

Lättare sagt än gjort, men Danmark, Finland och Norge ‘fixade biffen’.

Sverige däremot ‘blev taget på sängen’ och det har ‘svidit i skinnet’.

%d bloggare gillar detta: