Sveriges ‘coronadödlighet’ efter 5 MÅNADER fortfarande MYCKET HÖGRE jämfört med Danmark, Finland och Norge – en ‘skräckfilm’ à la Hitchcock!

Diagrammen nedan visar ‘coronadödligheten’ i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge från början av pandemin till dags dato.

Notera att alla data är hämtade från FHMs dagliga uppdateringar. Dessa data ger en vägledning till ‘varför’ Sveriges (döds)strategi har varit ‘FEL’ från första början.

Det finns givetvis andra data som är relevanta (t ex allvarlig sjuklighet som lett till slutenvård/intensivvård; och smittotal), men data som redovisas nedan är ‘oåterkalleliga’ –  döda kan ju INTE ‘återuppstå’.

Diagrammen ‘påminner’ om en ‘skräckfilm’ à la Hitchcock!

Första diagrammet nedan redovisar antal gånger högre ‘coronadödlighet’ (totalt) vecka för vecka i Sverige jämfört med respektive grannland (Danmark, Finland och Norge).

Sveriges ‘coronadödlighet’ totalt under de senaste FEM månaderna fortsätter att vara MYCKET HÖGRE jämfört med Danmark, Finland och Norge (t ex 23-46 gånger HÖGRE totalt den senaste veckan).

Det andra diagrammet nedan redovisar antal gånger högre ‘coronadödlighet’ (per capita) vecka för vecka under FEM månader i Sverige jämfört med respektive grannland (Danmark, Finland och Norge).

Sveriges ‘coronadödlighet’ per capita under de senaste FEM månaderna fortsätter att vara MYCKET HÖGRE jämfört med Danmark, Finland och Norge (t ex 13-25 gånger HÖGRE per capita den senaste veckan).

Diagrammen visar att den svenska ‘coronastrategin’ var FEL från början.‘Överdödligheten’ i Covid-19 har pågått från första början och fortgår fortfarande!

 

Men regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) vägrade och fortsätter vägra att ändra ‘dödsstrategin’ som INTE dödar ‘corinaviruset, utan människor istället.

Sveriges ‘coronadödlighet’ har således varit MYCKET HÖGRE under FEM månader ‘i sträck’ jämfört med Danmark, Finland och Norge.

 

Notera att det INTE finns stöd i forskning för att Danmark, Finland och Norge kommer att drabbas av samma allvarliga sjuklighet och dödlighet som Sverige i slutändan. Det är bara ‘nonsensprat’ från regering och FHM för att ‘undgå’ ansvar.

Skandalöst, samvetslöst och skamlöst.

 

‘I kölvattnet’ efter ‘coronadödligheten’ (dvs ca 5.800) finns det dessutom hittills ca 15.800 allvarligt sjuka som krävt slutenvård varav drygt 2.500 intensivvård, tusentals som därmed behöver rehabilitering och många som kan få ‘men för livet’. Det finns givetvis också ett mörkertal som ännu  INTE syns i statistiken.

Hur länge kommer svensk journalistkår ‘avstå’ från att ställa kritiska frågor och kritiska följdfrågor när statsminister Löfven och statsepidemiolog Tegnell ‘hävdar’ att Sveriges ‘dödsstrategi’ har varit och fortsätter vara ‘RÄTT’.
 

‘Coronadödligheten’ i Sverige efter FEM MÅNADER är fortfarande MYCKET HÖGRE jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Tyvärr visar diagrammen INTE en Hitchcock-film, utan visar ‘på ett bräde’ Sveriges ‘dödstrategi’.

Diagrammen visar också att den ‘första vågen’ pågår ‘för fullt’ i Sverige.

%d bloggare gillar detta: