‘DÄRFÖR’ är Sveriges ‘coronastrategi’ en ‘nitlott’ – 6 ‘ORSAKER’ till ‘VARFÖR’!

Sex ‘orsaker’ kan bidra till att förklara ‘varför’ den svenska strategin för pandemiarbetet (detaljer HÄR) är en ‘nitlott’ jämfört med t ex Danmark, Finland och Norge.

Figuren nedan sammanfattar de sex ‘orsakerna’ till ‘varför’ coronastrategin kan vara en ‘nitlott’.

Fler ‘detaljer’ och ‘förklaringar’ om varje ‘orsak’ finns på LÄNKADE nedan:

1) ‘reaktiva beslut’ (‘för lite’)

2) ‘(o)synkroniserade åtgärder’ (‘försent’)

3) ‘okontrollerad smittspridning’

4) ‘(o)försiktighetsprincipen’

5) (icke) måluppfyllelse’

6) ‘(o)beredskap’ 

Sammanfattningsvis, det är flera faktorer som samverkat och kan förklara VARFÖR den svenska strategin för pandemiarbetet blivit en ‘nitlott’.

Ansvaret för detta katastrofala misslyckande ‘bärs av’ TRE ‘syndabockar:

Regeringen, Folkhälsomyndigheten (FHM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

FHM ‘struntade’ i folkhälsan, MSB ‘struntade’ i beredskapen och regeringen ‘struntade’ i både folkhälsan och beredskapen. Trots det ‘går allt sin gilla gång’ för dem, utan ansvarsutkrävande och INGA konsekvenser!

Det finns INGA ‘bortförklaringar’ och ‘undanflykter’ – de har misskött SITT ‘uppdrag’ att MINIMERA sjuklighet och dödlighet i befolkningen (samt minimera de övriga negativa konsekvenserna för individen och samhället) enligt uppställda MÅL med strategin för pandemiarbetet.

MEN en ‘nitlott’ är en ‘nitlott’.

‘Nitlotten’ är som ‘elefanten i rummet’…

för regeringen, FHM och MSB!

%d bloggare gillar detta: