Tegnells ‘haranger’ av ‘tyckande’ är INTE ‘vetenskap’ – ‘tänker’ INTE längre än näsan räcker’!

Tegnells mejlkonversationer ‘antyder’ en statsepidemiolog som verkar sakna tillräcklig kompetens och kunskap för sin roll. I intervjuer ger han ofta uttryck för ‘haranger’ av ‘tyckande’ utan vetenskaplig grund.

I detta sammanhang kan det vara värt att påminna om hur ‘tvära kasten’ kring Tegnell kan vara för att förstå hur ‘tyckande’ kan styra hans agerande som statsepidemiolog  snarare än att det ’vilar’ på vetenskaplig grund och internationell ’praxis’.

Tegnells ‘haranger’ av ‘tyckande’ är INTE ‘vetenskap’.

 

Fortsätt läsa “Tegnells ‘haranger’ av ‘tyckande’ är INTE ‘vetenskap’ – ‘tänker’ INTE längre än näsan räcker’!”

Statsminister Löfven – Har DU fortfarande ‘förtroende’ för Tegnell ELLER kommer DU ‘befordra’ honom istället?!

I publiceringen av Anders Tegnells mejlkonversationer (med bl a Johan Giesecke) framträder en ‘bild’ av en statsepidemiolog som verkar sakna tillräcklig kompetens och kunskap för sin roll och som INTE agerar ENBART på vetenskaplig grund, utan OCKSÅ ‘styrs’ av eget and andras ‘tyckande’.

Frågan är om Löfven har fortsatt ‘förtroende’ för Tegnell.

Frågan är också om Löfven istället kommer att ‘befordra’ Tegnell. 

 

Fortsätt läsa “Statsminister Löfven – Har DU fortfarande ‘förtroende’ för Tegnell ELLER kommer DU ‘befordra’ honom istället?!”

‘Dom’ som INTE ‘tar seden dit de kommit’ utgör GROGRUNDEN för ‘vi och dom’ – Kulturell tolerans ‘kräver’ ÖMSESIDIGHET, inte ENSIDIGHET!

Kulturell tolerans kan ‘göda’ kulturell intolerans (dvs att INTE ‘ta seden dit man kommer’).

 

Det kan verka ‘konstigt’, men kulturell tolerans ‘förutsätter’ ÖMSESIDIGHET. ‘Ensidig’ kulturell TOLERANS som ‘ställs mot’ kulturell INTOLERANS är GROGRUNDEN  för ‘vi och dom’.

Utan ‘ömsesidighet’ existerar INTE kulturell tolerans och därmed ett fungerande mångkulturellt samhälle.

Fortsätt läsa “‘Dom’ som INTE ‘tar seden dit de kommit’ utgör GROGRUNDEN för ‘vi och dom’ – Kulturell tolerans ‘kräver’ ÖMSESIDIGHET, inte ENSIDIGHET!”

Tegnells ‘absurda’ motstånd mot munskydd – en ‘outtalad strategi’ med ‘målet’ FLOCKIMMUNITET, men utan VACCIN!

Statsepidemiolog Tegnell ‘står’ alltmer ’ensam’ i sitt ‘absurda’ motstånd MOT användningen av munskydd i offentliga inomhusmiljöer och kollektivtrafik.

Munskyddsanvändning i offentliga inomhusmiljöer och kollektivtrafik ‘borde’ vara ‘okontroversiellt’.

Dessutom en uppmaning till ‘oss andra’ att visa ‘solidaritet’ med ’70 plus’ och andra ‘riskgrupper’


Fortsätt läsa “Tegnells ‘absurda’ motstånd mot munskydd – en ‘outtalad strategi’ med ‘målet’ FLOCKIMMUNITET, men utan VACCIN!”

Sverige ‘fullt’ av UNGA och OSÅRBARA utan SOLIDARITET – individualistiska och självupptagna ‘snorvalpar’!

Det gäller DIG som är ‘ung’ och ‘osårbar’, men som INTE ‘fattar’ att andra ‘betalar priset’ för DIN  individualism och självupptagenhet.

 

Smittspidningen i Covid-19 ökar igen och det är DU och DINA ‘unga’ och ‘osårbara’ KOMPISAR som INTE tar ansvar enligt FHM.

Fortsätt läsa “Sverige ‘fullt’ av UNGA och OSÅRBARA utan SOLIDARITET – individualistiska och självupptagna ‘snorvalpar’!”