Regering och FHM har ‘vägrat verkställa’ målen med pandemiarbetet och istället ‘offrat’ människor ‘på vägen’

Utvärdering av en strategi görs genom att granska i vilken utsträckning fastställda mål beaktats och uppfyllts. Verkställande av fastställda mål är en grundbult i genomförande och uppföljning av en strategi.

Det finns några huvudpunkter som sammanfattar målen med hur den svenska strategin för pandemiarbetet ska verkställas.

Fortsätt läsa Regering och FHM har ‘vägrat verkställa’ målen med pandemiarbetet och istället ‘offrat’ människor ‘på vägen’

HÅLL I DIG! Sveriges dödstal i Covid-19 de två senaste veckorna är 41 gånger högre än Danmark, Finland och Norge tillsammans!

Sveriges absoluta dödstal i Covid-19 har minskat från en ‘mycket hög nivå’, men befinner sig ‘fortfarande på en hög nivå’ jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Trots denna minskning ökar de relativa dödstalen kraftigt (dvs antal gånger högre) jämfört med grannländerna.

Sveriges dödstal jämfört med Danmark, Finland och Norge minskar i mindre omfattning, vilket får till följd att Sveriges ‘överdödlighet’ jämfört med grannländerna ökat kraftigt de senaste veckorna.

Fortsätt läsa HÅLL I DIG! Sveriges dödstal i Covid-19 de två senaste veckorna är 41 gånger högre än Danmark, Finland och Norge tillsammans!

Coronakommissionen: Vilka beslut har fattats av vem på vilka grunder vid vilken tidpunkt? ALLA KORT och ‘syndabockar’ PÅ BORDET!

Det finns många frågetecken kring regeringens och Folkhälsomyndighetens (FHM) strategi för pandemiarbetet. Ansvaret för fattade beslut är oklart där regeringen ‘gömmer’ sig bakom en myndighet och myndigheten ‘gömmer’ sig bakom regeringen.

Coronakommissionen som föreslås borde också getts direktiv att peka ut ‘syndabockar’ (dvs s k ‘stolpskott’ och deras ‘självmål’), så att ansvarsutkrävande kan ske.

En händelseutveckling som lett fram till såpass stort mänskligt lidande och massdöd kräver ansvarsutkrävande. Ett etiskt och moraliskt försvarbart kommissionsarbete kan inte tillåta att ansvariga undgår att ställas till svars i en civiliserad rättstat. Att inte ställa ansvariga till svars tillhör ‘skurkstater’ och andra präglade av diktaturer.

Coronakommissionen har i grund och botten en kärnfråga att besvara:

Vilka beslut har fattats av vem på vilka grunder vid vilken tidpunkt?

Händelseutvecklingen av Covid-19 har visat på betydelsen av att ‘fatta rätt beslut på rätt grunder vid rätt tidpunkt’,. Händelseutvecklingen i Sverige (jämfört med Danmark, Finland och Norge)  indikerar tydligt att regeringen och FHM fattat ‘fel beslut på fel grunder vid fel tidpunkt’.

Fortsätt läsa Coronakommissionen: Vilka beslut har fattats av vem på vilka grunder vid vilken tidpunkt? ALLA KORT och ‘syndabockar’ PÅ BORDET!

Tänk om coronaviruset sprids som en ‘trojansk häst’ – lågintensiva smittbärare ‘laddar kulorna’ åt högintensiva som ‘skjuter skarpt’

Det verkar vuxit fram en preliminär förståelse om att enskilda individer (s k smittbärare) med tydliga symptom kan svara för en stor del av spridningen av Covid-19 (s k ‘superspridare’). Detta anses ge upphov till s k ‘klustersmitta’.

Men tänk om det är tvärtom!

Tänk om coronaviruset istället sprids som en ‘trojansk häst’. Viruset ‘bidar sin tid’ med asymptomatiska smittsbärare (dvs utan symptom), utan att upptäckas och ‘skapar utbrott’ (s k kluster) när lämpliga smittbärare ‘dyker up’ som kan sprida viruset med full kraft.

Fortsätt läsa Tänk om coronaviruset sprids som en ‘trojansk häst’ – lågintensiva smittbärare ‘laddar kulorna’ åt högintensiva som ‘skjuter skarpt’