Sveriges ‘första våg’ jämfört med Danmark, Finland och Norge – enbart ‘faktaresistens’ och ‘fake news’ kan ‘rädda ansiktet’!

‘Fel’ eller ‘felaktigt’? Det är tydligen ‘det som är frågan’ för Tegnell, när det borde vara ‘tvärtom’!

Men Norge har ‘svar på tal’! Norge gjorde allt det som Sverige INTE gjorde. Tanken på ‘flockimmunitet’ hägrade i Sverige, men som ‘kommit på skam’ och till ett ‘mycket högt pris’ i allvarlig sjuklighet och massdöd.

‘FEL’ eller ‘FELAKTIGT’ är ‘struntprat’!

Låt oss jämföra Sverige med Danmark, Finland och Norge istället!

 

Diagrammen som redovisas (nedan) visar antalet ‘coronadöda’ per vecka i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Diagrammen visar också längden på den s k ‘första vågen’ i respektive land.

KOM IHÅG! Sveriges ‘coronastrategi’ är fortfarande’rätt’ enligt Löfven och Tegnell.

 

Ett ‘stalltips’ –  en ‘coronastrategi’ som INTE ‘dödar’ virus, utan människor kan ‘etiskt och moraliskt’ INTE vara ‘RÄTT’!

Ett annat ‘stalltips’ – det är däremot ‘FEL’ hävda att INTE jämföra med grannländerna! Det är ‘rent av’ TJÄNSTEFEL av statsepidemiolog Tegnell att ‘vilseleda’ och försöka ‘dölja’ fakta.

Men regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer ‘garanterat’ att försöka ‘vrida och vända’ på sanningen på samma vis som de ‘vridit och vänt’ på sanningen från början och till dags dato! 

En ‘gränsdragning’ för den ‘första vågens’ varaktighet kan vara så länge antalet ‘coronadöda’ per dag överstiger ETT (dvs 7 ‘coronadöda’ per vecka).

Första diagrammet visar ‘utfallet’ hittills i Sverige från vecka 11 till vecka 30.

Sveriges ‘första våg’ har hittills ‘hållit på’ i 20 veckor (dvs vecka 12 och framåt) och kommer att fortsätta ytterligare flera veckor trots att antalet ‘coronadöda’ minskat, men fortfarande är skyhögt över EN död per dag under en vecka.

Nästa diagram nedan visar ‘utfallet’ i Danmark från vecka 11 till vecka 30.

Danmarks ‘första våg’ varade i 13 veckor (vecka 12-24).

Följande diagrammet visar ‘utfallet’ i Finland från vecka 11 till vecka 30.

Finlands ‘första våg’ varade i 10 veckor (dvs vecka 13-22).

Slutligen, det näst sista diagrammet visar ‘utfallet’ i Norge från vecka 11 till vecka 30.

Norges ‘första våg’ varade i 8 veckor (dvs 13-20).

Det sista diagrammet nedan visar ‘första vågens’ utveckling i Sverige, Danmark, Finland och Norge tillsammans.

Diagrammet ovan visar på ‘extrema’ skillnader mellan de nordiska ländernas ‘coronastrategier’. Sveriges ‘coronastrategi’ har utvecklats ‘katastrofalt’ jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Det är INTE bara antalet ‘coronadöda’ som ‘sticker ut’, utan också längden på den  ‘första vågen’ som INTE är över än i Sverige. 

Sverige ‘första våg’ har lett till 8 gånger så många döda per capita jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans.

Sveriges ‘första våg’ har dessutom varit i princip dubbelt så lång som grannländerna i antal veckor till dags dato.

Det är ‘magstrakt’ av både regeringen och Folkhälsomyndigheten att försöka ‘rädda ansiktet’ genom ‘faktaresistens’ och ‘fake news’.

Sveriges coronastrategi ‘slår’ grannländernas med ‘hästlängder’ i mänskligt lidande och död.

Knappast ‘FEL’ eller ‘FELAKTIGT’ att synliggöra Sveriges katastrofala ‘dödsstrategi’.

Det ‘ter sig’ allt svårare att hävda att den ‘svenska strategin’ för pandemiarbetet varit ‘rätt’.

Det återstår bara ‘faktaresistens’ och ‘fake news’ som kan ‘rädda ansiktet’ på regeringen och Folkhälsomyndigheten.

%d bloggare gillar detta: