Sveriges ‘första våg’ pågår ännu (en ‘dödlig långkörare’) – media ‘talar’ istället om ‘utbrott’ och ‘oron’ för en ‘andra våg’ i andra länder!

Sverige befinner sig fortfarande i den ‘första vågen’, vilket media ‘undviker’ att påpeka för allmänheten. Istället är ‘fokus’ på en s k ‘utbrott’ och ‘andra våg’ i andra länder,.

Den ‘andra vågen’ är omtvistad på grund av att smittspridningen verkar ske som ‘klustersmitta’ och att länder har lärt sig ‘slå till snabbt’ när utbrott sker lokalt.

Två faktorer ‘synliggörs’ i diagrammet (nedan) som gör att den svenska ‘coronastrategin’ ‘sticker ut i förhållande till andra länder i Europa: (i) antalet döda; och (ii) ‘första vågens’ varaktighet.

Diagrammet ‘talar för sig själv’ – en ‘dödlig långkörare’!

 

En ‘gränsdragning’ för den ‘första vågens’ varaktighet i Sverige kan vara så länge antalet ‘coronadöda’ per dag överstiger ETT (dvs 7 ‘coronadöda’ per vecka).

Diagrammet visar totalt antal ‘coronadöda’ per vecka i Sverige.

Diagrammet visar också längden i antal veckor på den s k ‘första vågen’.

Sveriges ‘första våg’ har hittills ‘hållit på’ i 19 veckor (dvs vecka 12 och framåt). Sveriges första våg är således inne på sin 20e vecka eller fem månader lång!  Den kommer att fortsätta ytterligare flera veckor.

Trots semestertider så ‘ebbade’ den INTE ut, utan riskerar ‘blossa upp’ igen när skolorna börjar om ett par veckor och ‘folk’ börjar arbeta igen.

Den senaste veckan hade Sverige alltså 78 ‘coronadöda’ (dvs drygt 11 per dag). Det kommer troligtvis att ‘ta tid’ innan ‘coronadöden’ är ‘nere’ på nivåer som kan anses vara slutet på den ‘första vågen’ – en ‘segdragen’ kamp som ‘dragit ut på tiden’ i Sverige.

‘En bild säger mer än tusen ord’, men ‘ett diagram kan också säga ganska mycket’.

Det behövs nog INTE mer SIFFROR för att inse hur ‘illa’ Sveriges ‘dödsstrategi’ hittills ‘drabbat’ befolkningen och hur ‘långdragen’ den varit.

Det är INTE bara antalet ‘coronadöda’ som ‘sticker ut’, utan också längden på den  ‘första vågen’ som INTE är över än i Sverige!

Den ‘första vågen’ i Sverige är kanske INTE över innan den ‘andra vågen’ börjar i andra länder, om det blir en sådan!

Tesen om den ‘andra vågen’ ter sig ‘gammaldags’, då Covid-19 beter sig annorlunda än ‘vanliga’ influensavirus.

Den s k ‘första vågen’ kanske INTE slutar förrän ett vaccin finns tillgängligt för ‘ALLA’ (dvs de flesta i en befolkning). 

%d bloggare gillar detta: