Den svenska ‘ankdammen’ med ‘foliehattar’ ‘duger’ åt socialminister Hallengren – en ÄKTA TRIPPEL i ‘dumhet: DUM, DUMMARE, DUMMAST!

Socialminister Lena Hallengren (S) personfierar ‘dum, dummare, dummast’ – en ‘äkta’ TRIPPEL i ‘dumhet’!

Det tar aldrig slut med ‘dumheter’ när en inkompetent ‘pratkvarn’ utan tillräcklig kunskap ‘öppnar’ munnen’ och ‘rabblar’ den ena ‘dumheten’ efter den andra.

Luften ‘fylls av’ floskler och nonsens!

1) Socialminister Hallengren säger: I Sverige fattar vi inte politiska beslut när det gäller smittskydd, det lämnar vi åt experter.

För guds skull!

Socialminister Hallengren ‘lämnar över’ ansvaret till en Folkhälsomyndighet som INTE ‘litar på’ internationell expertis (t ex WHO och ECDC) och internationell praxis (t ex EU), utan en svensk ‘ankdamm’ med ‘foliehattar’som dessutom är internationellt ifrågasatt och kritiserad.

2) Socialminister Hallengren säger: ”Vi ser inte i det här läget, med kraftigt avtagande smittspridning, att det skulle vara läge att kräva munskydd i offentliga miljöer.”

Men det har ju ALDRIG varit läge för regeringen och FHM med munskydd trots att ‘bevis’ existerar (HÄRHÄRHÄRHÄRHÄRHÄRHÄR och HÄR).

Socialminister Hallengren verkar ärligt talat ‘dum’, då hon ‘förbiser’ att ALLA ’70 plus’ och andra ‘riskgrupper’ hittills ‘påtvingats’ isolering i FEM MÅNADER, medan ALLA andra kan ‘leva sina liv’ mer eller mindre ‘som vanligt’. Människor som tillhör ‘riskgrupper’ har också rätt till ett ‘vanligt liv’ som alla andra!

3a) Socialminister Hallengren säger: ”Vi följer vetenskap och kunskap…” 

Men den svenska ‘coronastrategin’ följer ju INTE internationell vetenskap och kunskap.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har ju ALDRIG visat att vetenskapligt stöd finns för ‘coronastrategin’, utan enbart hävdat att den ena åtgärden efter den andra som vidtagits i andra länder (inklusive Danmark, Finland och Norge) INTE har vetenskapligt stöd. Det kan kallas för ‘omvänd bevisföring’.

3b) Slutligen, socialminister Hallengren säger: ”…sätter det i en svensk kontext”. (forts av 3a)

Men den svenska ‘coronasstrategin’ är ju en ‘dödsstrategi’ som INTE dödar ‘coronaviruset’, utan människor. 

Trots ‘snarlika’ kulturella förutsättningar misslyckades Sverige, men INTE Danmark, Finland och Norge. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har ‘onekligen misslyckats’ med att ‘sätta’ vetenskap och kunskap i en ‘svensk kontext’.

100% ‘skitprat’!

Socialminister Hallengren ‘uppvisar’ en ‘dumhet’ och har dessutom ‘gravt åsidosatt’ den s k  ‘försiktighetsprincipen, vilken innebär (tänk på ‘munskydd’ när texten läses nedan!):

“…modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats angående riskens existens eller storleksordning. Grundtanken är att kunskapsbristen inte får användas som skäl för att uppskjuta eller underlåta kostnadseffektiva skyddsåtgärder…”

Att försiktighetsprincipen frångåtts av regeringen och myndigheter innebär att människor blivit allvarligt sjuka och avlidit i onödan!

Socialminister Hallengren personifierar ‘dum’ dummare, dummast’.

En ‘äkta’ TRIPPEL i dumhet!

 

 

%d bloggare gillar detta: