‘Va fan e’ Kristersson, Åkesson och Busch – en ‘tyst’ överenskommelse i ‘maskopi’ med Löfven?

Är Kristersson, Åkesson och Busch i ‘maskopi’ med Löfven? Finns det en ‘tyst’ överenskommelse ‘under bordet’ som INTE ‘tål’ offentlighetens ‘ljus’?

Två frågor som är befogade, då ‘tystnaden’ i riksdagen är ‘talande’.

Det är tyst, i princip ‘dödstyst’!

Det pågår en nationell ‘tragedi’ sedan flera månader på grund av Covid-19, Det är INTE bara en ekonomisk kris, utan etisk och moralisk kris där en  ‘coronostrategi’ är i ‘händelsernas centrum’. 

Det ‘politiska systemet’ i Sverige verkar dock ‘osunt’ och en ‘fara’ för dess befolkning, då riksdagen INTE reagerar och agerar för att minimera sjuklighet och dödlighet enligt målen med strategin för coronaarbetet som INTE följs.

Det är ‘tyst som i graven’ från oppositionen i riksdagen, dvs M, SD och KD.

L och C tillhör knappast oppositionen längre, då de valt att ‘kuva sig’ för S och ‘ge inflytande’ åt ett ytterkantsparti som MP.  V ‘gapar och skriker’ ibland, men är alltid en ‘medlöpare’ åt S.

Trots allt mänskligt ‘lidande’ och ‘elände’ som drabbat Sverige ‘gömmer sig’ Kristersson, Åkesson och Busch bakom s k ‘borgfred’.

Bara ett ‘svepskäl’!

När befolkningen utsätts för allvarlig sjuklighet och massdöd av den ‘sittande’ regeringen, så finns det ingen ‘ursäkt i världen’ för en opposition ‘värd namnet’ att INTE vara på ‘krigsstigen’.

Kristersson, Åkesson och Busch har ‘under resans gång’ varit ‘slätstrukna’ gentemot regeringen.

Regeringen har reagerat och agerat på ett sätt som knappast är ‘etiskt och moraliskt försvarbart’. Kritiken internationellt har varit ‘hård’.

Trots kritik från forskare i Sverige och WHO så fortsätter Kristersson, Åkesson och Busch att vara i princip ‘osynliga’.

De har uppenbarligen ‘gått vilse’ och ‘tappat bort’ (eller kanske ‘slängt bort’) sin ‘moraliska kompass’ .

Antalet ‘coronadöda’ ökar vecka för vecka och avviker extremt mycket från jämförbara länder såsom Danmark, Finland och Norge.

Det är ett ‘fullbordat’ faktum att den svenska coronastrategin är ett ‘fiasko’ i dödlighet och allvarlig sjuklighet. Ändå är Kristersson, Åkesson och Busch ‘passiva’ och ‘tillbakadragna’ istället för att ‘stå på barrikaderna’.

Kristersson, Åkesson och Busch ‘tisslar och tasslar’ om ‘coronadöden’ i Sverige på ett sätt som väcker funderingar om att ‘allt inte står rätt till’ med det politiska systemet.

Offra människor är ALDRIG etiskt och moraliskt försvarbart. Det borde inte heller vara politiskt försvarbart, utan en ‘grogrund’ för ‘hödljudd’ kritik i riksdagen.

Kristersson, Åkesson och Busch ‘bjäbbar’ lite grann, dvs de ‘skäller’ inte ens. Deras kritik verkar vara ‘mest för syns skull’, INTE allvarligt menat

Kristersson, Åkesson och Busch verkar vara ‘i maskopi’ med Löfven.

Det kanske finns en ny JÖK eller DÖ ‘under bordet’ som INTE ‘tål’ offentlighetens ‘ljus’.

 

%d bloggare gillar detta: