Sveriges ‘coronastrategi – en ‘dödsstrategi’ som INTE ‘dödar’ virus, utan människor!

Det börjar bli ’urtjatigt’ och utomordentligt ’patetiskt’ att statsepidemiolog Tegnell ’tar varje tillfälle i akt’ att försöka ’rädda’ sitt ödesdigra ’livsverk’ som ’arkitekt’ bakom Sveriges ’dödsstrategi’ mot Covid-19. Han har NOLL ‘skam i kroppen’.

Dilemmat är ju att Sveriges ’coronastrategi’ INTE ‘tar död på’ coronaviruset, utan ‘tar död på’ människor istället.

Döden är ‘oåterkallelig’ – att inte minimera dödligheten i befolkningen och ‘köpa sig’ tid är en ‘skandal’ utan motstycke.

Diagrammet nedan visar med ‘all tydlighet’ Sveriges ödestigra ‘dödsstrategi’ jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Verkligheten ‘talar’ sitt tydliga ‘språk’ – massdöd i SVERIGE (BLÅ staplar), men inte i DANMARK, FINLAND och NORGE  (röda, grå och gula staplar).

Statsepidemiolog Tegnell ‘griper efter varje halmstrå’ för ‘påskina’ att ‘dödsstrategin’ FUNGERAR eftersom dödstalen and smittspridningen sjunkit (dock fortfarande höga!), men detta uppnådde Danmark, Finland och Norge för länge sedan.

Att ‘blåneka’ utfallet av ‘dödsstrategin’ är osedvanligt ‘kallhamrat’.

Det krävs inte ‘Einstein’ för att inse ‘dödsstrategins’ katastrofala utfall.

Diagrammet ovan visar att grannländernas ‘coronastrategier’ (mätt i totalt antal ‘coronadöda’) varit EXTREMT MYCKET LÄGRE’ under en MYCKET KORTARE ‘första våg’.

Sveriges ‘dödsstrategi’ pågår ÄNNU i den ‘första vågen’ och befinner sig fortfarande på en hög nivå (dvs över 11 ‘coronadöda’ per dag den senaste veckan, medan grannländerna oftast haft 0 ‘coronadöda’ under en dag sedan fler veckor och dessutom väldigt få som behöver intensivvård).

Statsepidemiolog Tegnells ‘eftermäle’ lär knappast bli som en ’hjälte’ enligt en fanclub för ’dumt folk’ eller ’nationalidol’ som en ‘enögd’  journalist  förutspådde.

Statsepidemiolog Tegnell spelade ett högt och ogenomtänkt spel präglad av ‘besserwisser’-mentalitet utan ödmjukhet, respekt och empati för mänskligt lidande och död. Han ‘ego’ som ‘viktigpetter’ har fått ‘storstryk’ och dessutom ‘dragit’ vanära ‘över sig’ som statsepidemiolog och skadat Sveriges anseende internationellt.

‘Högmod går före fall’ verkar ‘återspegla’ hans ödestigra ‘livsverk’ som ‘arkitekt’ bakom Sveriges ‘dödsstrategi’.

Det är en katastrof utan ‘motstycke’ i modern tid i Sverige!

Dessutom INGA ‘tecken’ på ‘ånger’ inför ‘fullbordat’ faktum.

En ‘coronastrategi’ borde ‘rädda liv’ och INTE ‘släcka liv’.

 

%d bloggare gillar detta: