Smittspridningen av Covid-19 i Sverige ‘rasar’ helt plötsligt – ‘ligger det en hund begraven’?

Det har skett en anmärkningsvärd nedgång när det gäller smittspridningen av Covid-19 i Sverige de tre senaste veckorna.

Det låter nästan för bra för att vara sant.

Covid-19 har visat sig vara ett virus som inte ‘ger med sig’ om det inte utrotas. Land efter land har fått lokala ‘utbrott’, s k ‘klustersmitta’. Sverige kommer ‘drabbas’ på samma vis.

Det indikerar att smittspridningen sker i ‘det dolda’ och kan ‘dyka upp’ när som helst och var som helst. 

Statsepidemiolog Tegnell förklarar föga övertygande det plötsliga ‘raset’, efter att smittspridningen legat konstant på 11,2-14,5% under 9 veckor (dvs 18-26 i diagrammet nedan).

På bara 3 veckor har smittspridningen minskat med drygt 70%, trots att det inte skett några drastiska förändringar i samhället som kan förklara detta ‘ras’.

Här ‘ligger det  kanske en hund begraven’.

Diagrammet nedan visar hur andelen bekräftade fall av Covid-19 ‘sett ut’ sedan i början av pandemin. 

Det plötsliga ‘raset’ börjar vecka 27 med en minskning från 12,3% till 7,9%. Vecka 28 fortsätter ‘raset’ till 4,3%. Vecka 29 fortsätter ‘raset’ till 3,4%.

Om det inte skett drastiska förändringar (t ex strikta karantänsregler av en befolkning), så visar statistik från andra länder i Europa att förloppet när det gäller minskad smittspridning ‘drar ut’ på tiden.

Smittspridningen ‘upphör’ inte ‘över en natt’.

Det finns ‘kanske’ en drastiskt förändring som inte lyfts fram, nämligen att ‘helt plötsligt’ så fick ‘alla’ i Sverige som hade ‘coronaliknande’ symptom möjlighet testa sig (åtminstone ‘så utlovades detta’).

Men detta innebär att sammansättningen av urvalet förändrades kraftigt på kort tid från att i princip enbart omfatta prioriterade grupper i samhället fick testas.

Det kan innebära att de senaste veckornas urval inte kan jämföras med tidigare veckors urval. Om så är fallet, så finns det en risk att smittspridningen ‘gått under radarn’ de senaste veckorna och att den sker på bredd front utan att ‘fångas upp’ i de senaste veckornas test.

Detta kan stödjas av det faktum att det är en större andel yngre som smittas på senare tid och flertalet får lindriga symptom och dessa kanske ‘struntar i’ att testa sig.

Men det finns ett ‘olustigt sammanträffande när det gäller att ‘alla’ helt plötsligt skulle få möjlighet testa sig när det visade sig att Sverige hamnade på WHOs risklista och utmålades som ‘paria’ internationellt.  Detta sammanfaller ganska väl med att ‘helt plötsligt’ så ‘rasar’ Sveriges smittspridning efter en tid.

Scenarierna som FHM publicerat indikerar också att det kan pågå en smittspridning som ‘gått under jorden’. Två av tre av dessa scenarier indikerar en ökning i framtida fall, dvs smittspridningen sker kanske just nu.

Låt oss hoppas att smittspridningen ‘gått ner på riktigt’, även om det kan vara ett ‘önsketänkande’.

Notera att smittspridningen i Sverige trots detta ‘ras’ fortfarande ligger på en HÖG nivå jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Notera också att Sveriges ‘första våg’ pågår ännu, medan grannländernas upphörde för länge sedan!

Viktigast av allt, FHM har visat sig vara ‘usla’ på att ‘spå’ framtiden.

%d bloggare gillar detta: