Sveriges ‘sjukvårdskollaps’ kallas ‘vårdskuld’ – journalistkåren ‘gick på niten’ igen! – FINT VA!

Regeringens och Folkhälsomyndighetens (FHM) uppfinningsrikedom när det gäller att kalla ‘en spade för NÅGOT ANNAT än en spade’ vet inga gränser.

Regeringen och FHM hävdar att ‘coronastrategin’ syftat till och att den dessutom lyckats undvika en s k ‘sjukvårdskollaps, men det är INTE sant.

En s k ‘sjukvårdskollaps’ menas enligt regeringen och FHM när ‘vårdkapaciteten’ (dvs antal sjukvårdsplatser) inte räcker till för att täcka behovet av ‘coronasjuka’.

Men all sjuklighet borde givetvis räknas som en del av ‘sjukvårdskapaciteten’ under coronapandemin.

Diagrammet nedan har använts flitigt av FHM som ‘bevis’ för att en ‘sjukvårdskollaps’ undvikits, men NOTERA att den används enbart för ‘vårdkapacitet’ kopplad till ‘coronasjuklighet’, INTE all ‘sjuklighet’ i befolkningen.

Källa: Folkhälsomyndigheten, 2020.

FHM använde ‘knepet’ att ‘dölja’ en annalkande ‘sjukvårdskollaps’ bakom den ‘flacka kurvan’ i blått i diagrammet, medan den ‘spetsiga kurvan’ i orange sägs illustrera den ‘sjukvårdskollaps’ som skulle kunna inträffa.

Regeringen å sin sida ‘kom istället på’ att’sjukvårdskollaps’ kan kallas ‘vårdskuld’, ‘finurligt’, eller hur? Om ‘vårdskulden’ ökar på grund av att tillgängliga resurser (t ex vårdplatser, utrustning, sjukvårdspersonal, material, behandlingar, mediciner m m) överförs till vård av ‘coronasjuklighet’ samtidigt som annan vård ‘ställs in’ och ‘skjuts på framtiden’ kan knappast tolkas som om en ‘sjukvårdskollaps’ undvikits. 

Äldre har dessutom inte fått den vård de borde fått.

Det finns därmed sannolikt ett mörkertal som ‘spär’ på ‘sjukvårdskollapsen. En annan är att människor undivikit at söka vård (t ex HÄR och HÄR).

Människor fortsätter givetvis att bli sjuka av andra åkommor och kan på grund av utebliven vård bli  sjukare än om det fått den vård som fanns före omprioriteringarna till ‘coronasjuklighet’. En del blir dessutom allvarligt sjuka och en del dör också under tiden ‘vårdskulden’ existerar och växer på grund av ‘coronasjukligheten’.

Sjukvården har tvingats till kraftiga prioriteringar och det är just dessa som leder till att ‘vårdskulden’ ökar och att ‘vårdkollapsen’ osynliggörs.

Kort sagt, ‘vårdskuld’ är bara ‘nytt namn’ men ‘samma sak’, dvs en vilseledande omskrivning för att ‘dölja’ att sjukvården’ inte skulle klara av att undvika en ‘sjukvårdskollaps’. ‘Vårdskulden’ är redan hög och fortsätter dessutom öka (HÄR).

‘Vårdskulden’ är de facto ett mätbart ‘bevis’ för ‘sjukvårdskollaps’.

‘Vårdkollapsen har bara ‘sopats under mattan’ för att undvika visa att målen med ‘coronastrategin’ INTE beaktats av regeringen och FHM i genomförandet av strategin för pandemiarbetet.

En  journalistkår som INTE KAN, eller ‘rent av’ INTE VILL, genomskåda vilseledande ordval från regeringen och myndigheter är ovärdig ‘rollen’ som ‘tredje statsmakten’.

Kritisk granskning och förhållningssätt till makten och dess makthavare borde vara journalistkårens ‘livselixir’, men så är tyvärr inte fallet längre i Sverige 2020.

Regeringen kallar ‘sjukvårdskollaps’ för ‘vårdskuld’ – FINT VA!.

Sveriges journalister ‘gick på niten’ igen! – FINT VA!

%d bloggare gillar detta: