DUBBELFEL av Folkhälsomyndigheten: (i) finns INGEN regel som avrundar 0,01 till 1 och (ii) AVRUNDNING görs INTE i pågående beräkning!

Varför redovisar Folkhälsomyndighetens (FHM) prognoser och modelleringar som ‘ständigt’ är FEL(aktiga)?

Svaret har nog kommit idag varför FHMs prognoser och modelleringar ofta är ‘ute på hal is’.

Det visar sig att FHM inte ens kan AVRUNDA rätt och dessutom AVRUNDAR i pågående beräkningar i prognoser och modelleringar.

För det första, det finns INGEN anledning att avrunda i pågående beräkningar. Avrundning sker i slutresultat för att förbättra läsbarheten i redovisade siffror.

För det andra, avrundningar som görs under pågående beräkningar kommer med AUTOMATIK att leda till ‘FELAKTIGA’ siffror i slutresultatet. Avrundningar gjordes innan intåget av ‘datorkraft’ för att ‘förenkla’ beräkningar, men idag finns det sällan eller aldrig anledning att så sker.

För det tredje, det är FEL av FHM att påstå att 0,01 avrundat till 1 INTE är FEL, utan ett AVRUNDNINGSFEL. Det är DUBBELFEL: (i) 0,01 avrundas ALDRIG till 1, och (ii) AVRUNDNINGSFEL är alltid FEL!

När Folkhälsomyndighetens (FHM) analyschef Brouwers får frågan  i en intervju om hur det kunde bli så fel, säger hon att alla decimaltal avrundats uppåt till närmaste heltal: Det är inget fel utan ett avrundningsfel… …om du summerar massa småtal som är 0,01 till heltal blir det så…”. 

Goddag yxskaft!

‘Vad fan får vi för pengarna’ när hundratals anställda och hundratals miljoner kr på FHM inte ens klarar av ‘grundskolematte’? Det låter som ett försenat ‘aprilskämt’, men tyvärr är det sant!

Det verkar finnas ett utbredd ‘slapphet’ och ‘nonchalans’ att ‘räkna rätt’ på FHM. Det är INTE första gången som FHMs beräkningar visar sig vara FEL(aktiga). Ett exempel är FHMs ständiga FEL när det gäller s k ‘flockimmunitet’  som blivit en ‘följetong’ á la ‘Monty Pyton’.

Det finns ingen matematisk regel som avrundar 0,01 till 1.

(i) Avrundning sker ALLTID till närmaste HELTAL och 0,01 är inte närmare ETT än NOLL. 

(ii) Men AVRUNDNINGAR görs INTE i pågående beräkningar, eftersom kan leda till ‘allvarliga’ FEL i beräkningar.

DUBBELFEL av FHM!

 

 

 

%d bloggare gillar detta: