23 forskare ‘missar målen’ i ‘kritiken’ mot Folkhälsomyndigheten med ‘anekdotisk bevisföring’

I en debattartikel i GP (12/7) skriver 23 kritiska forskare vad Folkhälsomyndigheten egentligen är ute efter? Folkhälsomyndighetens (FHM) coronastrategi har varit ifrågasatt nationellt från första början. Internationellt är kritiken hård mot strategin.

Oavsett vad man tycker om en strategi så skall den granskas och utvärderas utifrån uppställda mål. Målen visar riktningen och ger vägledning i vad som bör beaktas i genomförandet av strategin.

Det har vuxit fram en allt tydligare bild att både regeringen och FHM bortsett från uppställda mål i genomförandet av strategin för pandemiarbetet.

Strategins mål är enligt följande:

  • minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen
  • minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället

De 23 forskarna ‘svarar’ tudelat på frågan vad Folkhälsomyndigheten egentligen ute efter, enligt följande:

”Det finns enligt oss bara två möjligheter: Antingen står det för en ovilja att medge misstag. Eller så handlar det om att man har en outtalad strategi, en som tillämpas i det tysta, därför att den är så kontroversiell”.

De 23 forskarnas fråga vad FHM egentligen är ute efter ‘missar’ målen med strategin och därför blir deras svar irrelevanta i ett försök att granska och utvärdera ‘coronastrategin’.

Frågan som borde ställts gällande ‘coronastrategin’ är: I vilken utsträckning uppfyller FHM målen med strategin för pandemiarbetet? Svaret är tydligt då FHM verkar ‘strunta i’ målen och ‘kör sitt eget race’.

Det är en fråga som borde ställas till både regeringen och FHM.

För kännedom: jag har ställt denna fråga flera gånger via mejl till båda under några månader, men de vägrar svara eller svarar undvikande.

Det finns säkert en anledning till att de inte svarar på frågan, då svaret på frågan är detsamma som att erkänna genomförandet av strategin bortsett från uppställda mål!

Granskningen av FHMs hantering av strategin för pandemiarbetet bör i rättvisans namn utgå från uppställda mål, inte baseras på ‘anekdotisk bevisföring’ som i fallet med de 23 forskarna, då deras argument kan vara svåra att verifiera mer än ‘anekdotiskt’ och som inte ens är mätbara.

Spekulativa argument kan fungera som ‘ögonöppnare’, men knappast för att ‘såga’ en strategi.

Men målen var att minimera (INTE reducera) sjuklighet och dödlighet, och därför är det i princip ‘enfaldigt’ och ‘idiotiskt’ att hävda att genomförandet av strategin varit ‘rätt’.

Regeringen och FHM har varit ansvariga för dess genomförande och skall därför ställas till svars, eftersom båda medvetet ‘nonchalerat’ uppställda mål.

 

 

%d bloggare gillar detta: