Svenska journalister ‘hugger’ villigt på ’beten’ trots ‘oätliga’ i avsaknad av ‘luktsinne’ och ‘smaklökar’!

Folkhälsomyndigheten (FHM) ‘lägger ut’ för ‘femtioelfte’ gången ett av sina ‘beten’ om att flockimmunitet kan ha uppnåtts i Stockholm med hänvisning till 40%, varav högst 14% är empiriskt bekräftade i huvudstaden och resten saknar empiriskt stöd!

Alla borde ‘vid det här laget’ veta hur fruktansvärt dåliga FHMs s k modelleringar och andra teoretiska beräkningar visat sig vara när ‘verkliga’ data finns tillgängliga.

Svenska journalister genomskådar inte ‘fake news’, då de aldrig verkar vara tillräckligt ‘pålästa’, utan ‘sväljer’ med ‘hull och hår’!

Om ett ‘bete’ verkar ‘undermåligt’, så bör man inte ‘nappa’ på det, men svenska journalister verka ‘hugga’ direkt trots att de kan vara ‘oätligt’.

För det första, det finns inget empiriskt stöd i forskning för att ‘flockimmunitet’ mot Covid-19 kan uppnås vid 40%, enbart teoretiska beräkningar, så detta ‘betet’ är ‘ruttet’.

För det andra, internationellt nämns 60-70% eller högre för flockimmunitet mot Covid-19, så ‘betet’ är dessutom ‘genomruttet’.

För det tredje, det finns inte heller empiriskt stöd för att s k T-celler innebär immunitet mot Covid-19 generellt, så detta ‘betet’ både ‘stinker’ och är ‘genomruttet’.

Till sist, men kanske viktigast av allt, immunitet efter genomgången infektion av Covid-19 verkar dessutom vara kortvarig, så frågan är varför ‘högg’ svenska journalister på betet’ om ‘flockimmunitet’ överhuvudtaget, när det var ‘oätligt’ hela tiden.

Svenska journalister måste sakna både ‘smaklökar’ och ‘luktsinne’!

%d bloggare gillar detta: