Svensk journalistik har inte ställt kritiska frågor om ‘pressa ner kurvan’ (dvs minimera) enligt fastställda mål

Den s k svenska strategin för pandemiarbetet är ur fas och i en återvändsgränd som borde ‘gjorts om och gjorts rätt‘ från första början.

Utvecklingskurvan från första början  talar sitt tydliga språk.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) vägrade ‘pressa ner kurvan’, trots att målen är enligt följande (s 6):

Varför ‘pressades INTE kurvan ner’ av regeringen och FHM för att minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen enligt fastställda mål?

Målen är INTE att REDUCERA, utan MINIMERA sjuklighet och dödlighet!

På de dagliga presskonferenserna har FHM och dess talespersoner nogsamt ‘hamrat in’ budskapet att grunden för den strategin har varit att ‘plana ut kurvan’ (se streckad kurva i diagram nedan).

                          Källa: Folkhälsomyndigheten.

Regering och FHM bryter alltså mot målen gällande ‘minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen’.

En ‘hög plan kurva’, istället för en ‘låg’ eller snarare ‘minimerad plan kurva’.

Budskapet att ‘plana ut kurvan’ betyder att sjukvårdskapaciteten utnyttjas maximalt med hög sjuklighet och dödlighet som följd.

Regeringen och FHM valde medvetet att INTE ‘pressa ner’ den streckade kurvan i diagrammet.

En ‘plan kurva’ på HÖG nivå medför HÖGRE sjuklighet och dödlighet än en ‘plan kurva’ på LÅG nivå som ‘pressats ner’.

Regeringen och FHM bryter således inte bara mot fastställda mål i pandemistrategin, utan vidtog inte nödvändiga åtgärder för att minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen.

Några frågor som borde få svar:

Varför fastställdes dessa mål för folkhälsan om dessa sedan inte följs av regeringen och FHM?

Varför förhåller sig media inte kritiskt till regeringen och FHM när de bryter mot gängse mål för folkhälsan?

Varför ställs inte regering och FHM tills svars för ‘vållande till annans död’ eller ‘dråp’ när de medvetet vägrat uppfylla uppställda mål för folkhälsan?

Svensk journalistik har fortfarande efter fyra månader inte ställt en enda kritisk fråga om fastställda mål gällande strategin för pandemiarbetet.

Svensk journalistik vet inte att dessa mål existerar och att mål fastställs för att kunna utvärdera en strategi i efterhand.

Svensk journalistik uppvisar okunskap och inkompetens att förhålla sig saklig och opartisk.

 

 

%d bloggare gillar detta: