Var Sveriges ‘corona’-strategi RÄTT eller FEL? Här har du svaret!

SVAR: Fel fel fel fel fel fel fel!

Diagrammen nedan sammanfattar utvecklingskurvan för ‘coronadöden’ från vecka 11 till vecka 27 (dvs från början till dags dato).

Notera att alla data är hämtade från FHMs dagliga uppdateringar. Dessa data ger en vägledning till varför Sveriges strategi var fel. Det finns givetvis andra data också som är relevanta (t ex allvarlig sjuklighet), men data som redovisas här är oåterkalleliga!  

En symfoni av höga och intensiva tonarter präglade av död, dödlighet och överdödlighet!

Första diagrammet nedan redovisar antal gånger högre ‘dödlighet’ (totalt) vecka för vecka i Sverige jämfört med respektive grannland (Danmark, Finland och Norge).

Sveriges ‘coronadöd’ ökar dramatiskt över tid till numera mycket hög ‘överdödlighet’ totalt jämfört med Danmark, Finland och Norge (t ex 70-140 gånger totalt den senaste veckan).

Det andra diagrammet nedan redovisar antal gånger högre ‘dödlighet’ (per capita) vecka för vecka i Sverige jämfört med respektive grannland (Danmark, Finland och Norge).

Sveriges ‘coronadöd’ ökar dramatiskt över tid till numera mycket hög ‘överdödlighet’ per capita jämfört med Danmark, Finland och Norge (t ex 37-76 gånger per capita den senaste veckan).

Diagrammen visar att den svenska corona-strategin var FEL från första början.

Diagrammen visar att ‘överdödligheten’ i förhållande till grannländerna uppstod redan i början av strategin för pandemiarbetet, men regering och Folkhälsomyndigheten (FHM) vägrade ändra strategin trots att Danmark, Finland och Norge samt världen i stort valde att följa WHOs rekommendationer.

Trenden för Sveriges ‘överdödlighet’ har således varit starkt uppåtgående i fyra månader jämfört med Danmark, Finland och Norge (se diagram). 

Notera att det INTE finns stöd i forskning för att Danmark, Finland och Norge kommer att drabbas av samma allvarliga sjuklighet och dödlighet som Sverige i slutändan. Det är bara ‘nonsensprat’ från regering och FHM för att undgå ansvar.

‘I kölvattnet’ till ‘överdödligheten’ finns också tusentals allvarligt sjuka, tusentals som behöver rehabilitering och många som får men för livet.

Regering och FHM har ‘spelat rysk roullett’ med människoliv och orsakat massivt lidande i allvarlig sjuklighet och massdöd i befolkningen.

De som ansvarat och försvarat den svenska strategin borde ‘ställas  vid skampålen’ tills de ber alla drabbade om ursäkt.

 

%d bloggare gillar detta: