NY TRAGISK MILSTOLPE! ‘Coronadöden’ motsvarar Trafikverkets ‘nollvision’ 23 gånger eller var fjärde dag under 13 veckor

Trafikverkets ‘nollvision’ på 220 döda per år är ett föredöme i världen. År 2019 omkom 223 personer i vägtrafiken, dvs nästan i mål!

‘Coronadöden’ i Sverige har till dags dato lett till att 5.420 människor av ‘kött och blod’ avlidit (exkl mörkertal).

Antalet coronadöda under de senaste 13 veckorna (6/4-5/7) är 5.019 människor (dvs 55 döda per dag), vilket motsvarar en ‘trafiksäkerhet’ enligt följande:

1) 23 gånger fler ‘coronadöda’ under bara tre månader än den årliga ‘nollvisionen’.

2) 92 gånger fler ‘coronadöda’ än  ‘nollvisionen’ per kvartal.

3) ‘Nollvisionen’ per kvartal (dvs 55 döda) varje dag i 13 veckor.

4) ‘Coronadöden’ motsvarar ‘nollvisionen’ var fjärde dag.

Tänk om ‘vägdöden’ varit på samma katastrofala nivå.

‘Svarta rubriker’ om ‘kris’ och ‘kaos’  hade präglat media. De ‘ansvariga’ hade ‘hängts ut’ och ‘avrättats’ medialt utan pardon.

Det är anmärkningsvärt att medias kritiska granskning av strategin för pandemiarbetet varit i princip obefintlig, rent av urusel.

Men ‘coronadöden’ är annorlunda, då den till stor del ‘bara’ drabbar ‘gamla och sjuka’.

Det är anmärkningsvärt att regeringens och myndigheters (FHM och MSB) ‘säkerhetsarbete’ gällande strategin för pandemiarbetet också varit obefintligt, rent av uruselt.

Sverige hade inte en ‘nollvision’ för ‘coronadöden’.

Strategin för pandemiarbetet hade inte ens en ‘vision’.

 

 

%d bloggare gillar detta: