Regering och FHM har ‘vägrat verkställa’ målen med pandemiarbetet och istället ‘offrat’ människor ‘på vägen’

Utvärdering av en strategi görs genom att granska i vilken utsträckning fastställda mål beaktats och uppfyllts. Verkställande av fastställda mål är en grundbult i genomförande och uppföljning av en strategi.

Det finns några huvudpunkter som sammanfattar målen med hur den svenska strategin för pandemiarbetet ska verkställas.

Folkhälsomyndighetens strategi för pandemiarbetet är:

Genom att försöka minska smittspridningen och fördröja pandemins förlopp, finns möjlighet att spridningskurvans topp förskjuts och planas ut. På detta sätt kan belastningen på sjukvården och samhället minska eftersom andelen sjuka vid ett givet tillfälle (kurvans topp) minskar, tiden för förberedelser ökar.”

Diagrammet nedan illustrerar detta :


Källa: FHM

Det verkar kanske vettigt vid första anblicken, men att ‘maximera kapacitetsutnyttjandet i sjukvården’ (kallas för ‘förskjuta och plana ut kurvan‘ betyder att regeringen och FHM bortser från att fastställda mål för pandemiarbetet verkställs.

Varför?

Därför att faställda mål för pandemiarbetet är enligt följande:

Strategin för pandemiarbetet som regeringen och FHM verkställt hittills har enbart reducerat dödlighet och sjuklighet i befolkningen, istället för att minimera dessa. Detta har lett till hög dödlighet och omfattande sjuklighet i befolkningen.

Regering och FHM har med berått mod ‘offrat’ tusentals människor utan att riksdag och rättsväsende ‘satt ner foten’ för att få stopp ‘maximering’ av sjukvårdskapaciteten istället för ‘minimering’.

Civiliserade samhällen ‘offrar’ inte människor, men i Sverige 2020 kan regering och myndigheter ‘offra’ oskyldiga människor utan omsvep.

Väldigt illa, men vad värre är att ‘ingen’ reagerat och agerat för att få stopp på detta ‘vansinne’.

 

 

%d bloggare gillar detta: