HÅLL I DIG! Sveriges dödstal i Covid-19 de två senaste veckorna är 41 gånger högre än Danmark, Finland och Norge tillsammans!

Sveriges absoluta dödstal i Covid-19 har minskat från en ‘mycket hög nivå’, men befinner sig ‘fortfarande på en hög nivå’ jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Trots denna minskning ökar de relativa dödstalen kraftigt (dvs antal gånger högre) jämfört med grannländerna.

Sveriges dödstal jämfört med Danmark, Finland och Norge minskar i mindre omfattning, vilket får till följd att Sveriges ‘överdödlighet’ jämfört med grannländerna ökat kraftigt de senaste veckorna.

De senaste veckorna är ökningen totalt:

…från ca 13,5 gånger högre dödstal (vecka 21-24)…

…till ca 25 gånger (vecka 25-26)…

Om Sveriges dödstal i diagrammet ovan beräknas på ‘per capita’ istället och jämförs med Danmark, Finland och Norge är ökningen än mer dramatisk enligt diagram nedan.

Under senaste veckorna är ökningen per capita:

…från ca 22,5 gånger högre dödstal (vecka 21-24)…

…till ca 41,5 gånger högre dödstal(vecka 25-26)…

De relativa dödstalen fortsätter alltså att vara mycket höga i Sverige (trots minskning i absoluta dödstal) jämfört med Danmark, Finland och Norge – nästan en fördubbling!

 

Absoluta tal i dödstal utan referenspunkter är bedrägliga. Därför bör relativa tal och jämförelser användas med referenspunkter.

Låt dig inte luras eller vilseledas när regering och Folkhälsomyndigheten INTE vill eller vägrar jämföra Sveriges dödstal med andra länder.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: