Coronakommissionen: Vilka beslut har fattats av vem på vilka grunder vid vilken tidpunkt? ALLA KORT och ‘syndabockar’ PÅ BORDET!

Det finns många frågetecken kring regeringens och Folkhälsomyndighetens (FHM) strategi för pandemiarbetet. Ansvaret för fattade beslut är oklart där regeringen ‘gömmer’ sig bakom en myndighet och myndigheten ‘gömmer’ sig bakom regeringen.

Coronakommissionen som föreslås borde också getts direktiv att peka ut ‘syndabockar’ (dvs s k ‘stolpskott’ och deras ‘självmål’), så att ansvarsutkrävande kan ske.

En händelseutveckling som lett fram till såpass stort mänskligt lidande och massdöd kräver ansvarsutkrävande. Ett etiskt och moraliskt försvarbart kommissionsarbete kan inte tillåta att ansvariga undgår att ställas till svars i en civiliserad rättstat. Att inte ställa ansvariga till svars tillhör ‘skurkstater’ och andra präglade av diktaturer.

Coronakommissionen har i grund och botten en kärnfråga att besvara:

Vilka beslut har fattats av vem på vilka grunder vid vilken tidpunkt?

Händelseutvecklingen av Covid-19 har visat på betydelsen av att ‘fatta rätt beslut på rätt grunder vid rätt tidpunkt’,. Händelseutvecklingen i Sverige (jämfört med Danmark, Finland och Norge)  indikerar tydligt att regeringen och FHM fattat ‘fel beslut på fel grunder vid fel tidpunkt’.

Kärnfrågan består åtminstone av tre väsentliga delar:

1) strategin för pandemiarbetet – regeringens och FHMs valda strategi avviker väsentligt från gångse strategier i andra länder.

2) målen med pandemiarbetet – målen att ‘minimera sjuklighet och dödlighet’ och ‘minimera konsekvenser för individen och samhället’ har inte verkställts av regering eller FHM och därmed inte uppfyllts.

3) vetenskaplig grund i pandemiarbetet – hittills har regering och FHM brustit i transparens. Exempelvis, FHM redovisar inte en strukturerad översikt och källförteckning över vilka studier som beaktats i beslutfattande och varför relevanta.

Regeringen och FHM har präglats av ‘hysch-hysch’.

Sammantaget, riksdagen borde från början krävt att regeringen och FHM tvingats ‘lägga alla kort på bordet’ på grund av:

  • regeringen och FHM valde en annan strategi för pandemiarbetet jämfört med Danmark, Finland och Norge – varför?
  • Sveriges dödlighet i befolkningen är många gånger högre jämfört med Danmark, Finland och Norge – varför?
  • Sveriges allvarliga sjuklighet i befolkningen är många gånger högre jämfört med Danmark, Finland och Norge – varför?
  • Sveriges  smittspridning i samhället är (fortfarande) många gånger högre jämfört med Danmark, Finland och Norge – varför?

Kärnfrågan att besvara för coronakommissionen är därför:

Vilka beslut har fattats av vem på vilka grunder vid vilken tidpunkt? 

 

Allmänheten och alla anhöriga till drabbade av mänskligt lidande och död förtjänar:

Alla kort och ‘syndabockar’ på bordet!

 

%d bloggare gillar detta: