Är förtroendet högt för regering och myndigheter? SVAR: Det vet man inte!

Media har kommunicerat att förtroendet för regeringen och myndigheter varit högt (t ex HÄR; HÄR) trots:

  • att beredskapen varit urusel inom många samhällsområden;
  • att regering och myndigheter varit senfärdiga att reagera och agera;
  • att regering och myndigheter gjort felaktiga bedömningar och haft fel på många punkter;
  • att riskgrupper inte skyddats som utlovat;
  • att många blivit svårt sjuka;
  • att massdöd skett på äldreboenden;
  • att vissa invandrargrupper är kraftigt överrepresenterade i sjuktal och dödstal;
  • Sveriges s k COVID-19 strategi går på tvärs mot Världshälsoorganisationen (WHO).

Fortsätt läsa “Är förtroendet högt för regering och myndigheter? SVAR: Det vet man inte!”

Tänk om svensk kärnkraft baserats på samma ‘oförsiktighetsprinicip’ som pandemiarbetet

Både statsminister Löfven och statsepidemiolog Tegnell präglas av senfärdighet, flathet och feghet att reagera och agera när det gäller pandemiarbetet för COVID-19.

Försiktighetsprincipen har inte tillämpats, vilken är en: “…modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats angående riskens existens eller storleksordning. Grundtanken är att kunskapsbristen inte får användas som skäl för att uppskjuta eller underlåta kostnadseffektiva skyddsåtgärder…”

Folkhälsomyndighetens (FHM) ständiga prat om svag evidens i olika avseenden är således vilseledande enligt ‘försiktighetsprincipen’ om minimering av sjuklighet och dödlighet tas på allvar.

Att ta det ‘osäkra före det säkra’ istället för det ‘säkra före det osäkra’ motsvarar INTE tillämpningen av ‘försiktighetsprincipen’. Munskydd är ett exempel som FHM hävdat sakna relevans för smittspridning och dessutom ha svag evidens, men är tvärtom (läs här).

Fortsätt läsa “Tänk om svensk kärnkraft baserats på samma ‘oförsiktighetsprinicip’ som pandemiarbetet”

FHM fortsätter ‘göra en höna av en fjäder’ eller ‘koka soppa på en spik’

FHMs avrapportering idag (2/6) på presskonferensen innehöll en ny s k antikroppsstudie (serologi) för perioden 27/4-17/5 (vecka 18-20).

Studien visar ånyo låg immunitet (se bild nedan).

Källa: Folkhälsomyndigheten – presskonferens 2/6.

Diagrammet visar att ingen åldersgrupp uppvisar antikroppar som överstiger 8%. Stockholm ligger fortsättningsvis högre än Göteborg och Malmö.

Fortsätt läsa “FHM fortsätter ‘göra en höna av en fjäder’ eller ‘koka soppa på en spik’”