OBS! Sveriges dödstal per capita är nästan 7 gånger dödstalen i Danmark, Finland och Norge tillsammans!

Regeringen med statsminister Löfven och Folkhälsomyndigheten med generaldirektör Carlsson och statsepidemiolog Tegnell bedyrar att den s k svenska strategin är ‘rätt’ och att den ‘ligger fast’, dvs ingen självkritik överhuvudtaget trots att verkligheten indikerar fruktansvärda siffror.

Dödstalen i Sverige är mycket högre, och ökar vecka efter vecka, i förhållande till dödstalen i Danmark, Finland och Norge. Ofta nämns att Sveriges dödstal är tre gånger högre, men per capita är det svenska dödstalet mer än det dubbla!

Fortsätt läsa “OBS! Sveriges dödstal per capita är nästan 7 gånger dödstalen i Danmark, Finland och Norge tillsammans!”

Sårbarhet förenar globala leverantörsnätverk med Sveriges pandemistrategi

Att saker och ting ofta hänger ihop verkar inte regering och Folkhälsomyndigheten (FHM) insett, tyvärr. Fokus verkar ha varit på att prioritera ekonomiska hänsynstaganden, vilket skett till ett högt socialt pris på mänskligt lidande och död..

Trots ekonomiska prioriteringar förväntas svensk ekonomi tappa lika mycket som många andra jämförbara länder (t ex Danmark, Finland och Norge) som valde att minimera sjuklighet och dödlighet.

Fortsätt läsa “Sårbarhet förenar globala leverantörsnätverk med Sveriges pandemistrategi”

‘Dom’ tillämpar diskriminerande och opportunistiska måttstockar för mänskligt lidande och död

Mönstret upprepar sig gång på gång. ‘Dom’ har demonstrerat under finanskrisen 2008, migrationskrisen 2015, klimatkrisen 2019 och pandemikrisen 2020.

Men det är inte mängden mänskligt lidande och död som avgör om ‘dom’ demonstrerar eller inte.

‘Dom’ verkar istället cyniska och empatilösa utan hänsyn till ‘allas lika värdighet’ och bara gömmer sig bakom floskeln ‘allas lika värde’?

Fortsätt läsa “‘Dom’ tillämpar diskriminerande och opportunistiska måttstockar för mänskligt lidande och död”