Varför offentliggörs två studier med ‘sprängstoff’ av FHM som motsäger en snar ‘flockimmunitet’ dagen före midsommarhelgen?

Dagen före en storhelg utan dagliga presskonferenser och uppdateringar publicerar Folkhälsomyndigheten (FHM) två antikroppsstudier (HÄR och HÄR) som de facto motsäger myndighetens upprepade påståenden om en snar ‘flockimmunitet’.

Det är  ett märkligt sammanträffande att båda studierna med ‘sprängstoff’ helt plötsligt offentliggörs samma dag strax före midsommarhelgen.

FHM har dessutom under en tid sagt att det varit ‘strul’ med datamaterialet och därför inte tidigare kunnat redovisa resultaten från dessa studier,

Fortsätt läsa Varför offentliggörs två studier med ‘sprängstoff’ av FHM som motsäger en snar ‘flockimmunitet’ dagen före midsommarhelgen?

Statsepidemiolog Tegnell (Sveriges motsvarighet på ‘Bagdad-Bob’) vilseleder allmänheten ånyo om ‘flockimmunitet’ med stöd av SVT

SVT tillåter att statsepidemiolog Tegnell uppträder som ‘Bagdad-Bobutan att ställa kritiska följdfrågor, ifrågasätta och granska påståenden om verkligheten trots att de saknar evidens i empiriska data och forskning.

SVT bidrar därmed till att Sveriges motsvarighet till ‘Bagdad-Bob’ kan vilseleda allmänheten med påståenden som saknar förankring i verkligheten.

Fortsätt läsa Statsepidemiolog Tegnell (Sveriges motsvarighet på ‘Bagdad-Bob’) vilseleder allmänheten ånyo om ‘flockimmunitet’ med stöd av SVT

Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats jämfört med Danmark, Finland och Norge? TVÅ FÖRKLARINGAR: (i) ‘för lite’ och (ii) ‘försent’

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) vägrar konsekvent att erkänna att strategin för pandemiarbetet hittills misslyckats jämfört med Danmark, Finland och Norge och lett till en mycket negativ spiral i mänskligt lidande och död.

Varför?

Förutom faktaresistens, har regeringens och FHMS passivitet (dvs flathet, senfärdighet och feghet) att reagera och agera kraftfullt i tid påverkat händelseutvecklingen av Covid-19 mycket negativt.

Trots att regeringen på begäran av FHM  klassificerade Covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom den 1 februari dröjde det nästan två månader innan åtgärder vidtogs (HÄR och HÄR). Det innebar att värdefull tid gick förlorad, tyvärr enligt devisen:

‘…för lite och försent…’

Fortsätt läsa Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats jämfört med Danmark, Finland och Norge? TVÅ FÖRKLARINGAR: (i) ‘för lite’ och (ii) ‘försent’

Tidslinje över 5.000 döda i COVID-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge – 14 gånger högre de senaste fyra veckorna

Regeringen och Folkhälsomyndigheten hävdar ihärdigt att Sveriges pandemistrategi fortfarande är ‘rätt’ trots att Danmark, Finland och Norge tillsammans har mycket lägre dödstal (se diagram nedan) de senaste 12 veckorna (dvs vecka 13-24 –  23/3-14/6). Notera att före vecka 13 (dvs 1-12) fanns få dödsfall i respektive land.

Här följer en tidslinje (vecka 13-24) i diagram nedan över antalet döda i COVID-19 i Sverige (GULA staplar) enligt FHMs dagliga rapportering (dvs exkl mörkertal och eftersläpning).

Det är skyhögt över dödstalen i Danmark, Finland och Norge (BLÅ, RÖD och GRÅ staplar).

Fortsätt läsa Tidslinje över 5.000 döda i COVID-19 jämfört med Danmark, Finland och Norge – 14 gånger högre de senaste fyra veckorna

Statsministern i Agenda: en orgie i faktaresistens

Statsminister Löfvens förnekelse och bortförklaringar om verkligheten förändrar inte verkligheten, utan förvärrar situationen som bidrar till fortsatt mänskligt lidande och död.

Sverige hade goda förutsättningar att kunna hantera Covid-19 med minimerad sjuklighet och dödlighet enligt fastställda mål för pandemiarbetet.

Regeringen och Folkhällsomyndigheten betedde sig som ‘klåpare’ och ‘schabblade bort’ möjligheten att minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen.

Pandemiarbetet kan sammanfattas i några få ord: ‘alldeles för lite och alltid försent’.

Fortsätt läsa Statsministern i Agenda: en orgie i faktaresistens

Sveriges bekräftade fall per capita de senaste två veckorna är 42 gånger Danmark, Finland och Norge tillsammans!

Antalet bekräftat smittade i COVID-19 per dag i Sverige har varit cirka 500 per dag under de fem veckorna 18-22 (dvs 27/4-31/5) och fördubblats till cirka 1.000 per dag under de senaste två veckorna 23-24 (dvs 1-14/6) enligt FHMs dagliga rapporteringar.

Antalet bekräftade fall per dag de senaste två veckorna (v23-24) i Sverige är därmed cirka 42 gånger Danmark, Finland och Norge tillsammans.

Fortsätt läsa Sveriges bekräftade fall per capita de senaste två veckorna är 42 gånger Danmark, Finland och Norge tillsammans!

Hur länge är Sveriges pandemistrategi etiskt och moraliskt försvarbar?

I Sverige är det uppenbarligen etiskt (dvs hur man bör tänka) och moraliskt (dvs hur man egentligen handlar) försvarbart att regering och Folkhälsomyndigheten fortsätter med en pandemistrategi som leder till att många fler människor dör av COVID-19 än andra jämförbara länder.

Var går smärtgränsen för regeringens och FHMs oetiska och omoraliska pandemistrategi?

Redan den 1 april hade pandemistrategin misslyckats. och den 2 april  kom kallduschen som borde lett till att MSBs generaldirektör, FHMs generaldirektör och statsepidemiologen sparkats av regeringen med omedelbar verkan, då det inte fanns någon beredskap överhuvudtaget hos dessa myndigheter.

Utvecklingen därefter har visat sig vara förödande på grund av att INTE ha RÄTT personer på RÄTT plats vid RÄTT tidpunkt.

Fortsätt läsa Hur länge är Sveriges pandemistrategi etiskt och moraliskt försvarbar?

Skandiamannen: ‘…inte ta bort pusselbitar som hör till pusslet…’ – ett hån mot polisen eller dolt erkännande, eller både och?

”Skandiamannen” Stig Engström pekas ut som Palmes mördare av åklagaren, men indikerade han ett erkännande redan 1986?

Han fick inte delta i polisens rekonstruktion av händelseförloppet kring mordet!

Åklagaren menar att han hånar polisen, men vad säger han egentligen cirka 03.00-0.3:20 minuter i kilppet (HÄR).

Ett hån eller dolt erkännande?

Gjorde han ett nytt dolt erkännande 1992 när han säger (sidan 10): ”…kanske mördaren är en solitär, en ensamvarg, just i det oplanerade dråpögonblicket…”

Oavsett, att bli utpekat offentligt av Palme-utredningens åklagare utan möjlighet att försvara sig för ett såpass allvarligt brott är en ny milstolpe i Sverige 2020.